Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 5395/17, k.ú. Prostějov

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.5.2024, 11:00:00
Nejnižší podání24 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota5 000 CZK
Jednací číslo dražby1591-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Dražený pozemek parc. č. 5395/17 se nachází ve městě Prostějov, uvnitř zastavěného území města. Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha.

Dle současného platného územního plánu města Prostějov se pozemek nachází v prostoru, který je určen k využívání jako plochy smíšené obytné, je tedy v prostoru určenému k výstavbě obytných a jiných budov. Na pozemku však není možná výstavba obytných a jiných budov. Pozemek je využitelný jako parkovací stání pro osobní vozidlo. Vstup na pozemek je možný přímo z příjezdové komunikace. Na pozemku se nachází zpevněné plochy. Na pozemku není žádná stavba ani trvalý porost.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

EF Insolvence v.o.s.