Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Vítejte na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o. - elektronické dražby podle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Dražební společnost MORAVA s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout zajištění komplexních služeb dražebníka pro veřejné elektronické dražby dle novely zákona o veřejných dražbách provedené zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, a prováděcí vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Dražební společnost MORAVA s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti a na dražebním trhu se pohybuje od roku 2002, má všechny předpoklady zajistit pro všechny zájemce, jak vlastníky věcí (navrhovatele dražeb), tak zájemce o účast v dražbě, úspěšnou přípravu, organizaci i provedení elektronické dražby dobrovolné či nedobrovolné.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců. Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s veřejnými dražbami konkursní podstaty, podstaty insolvenčních správců dlužníka, rovněž tak exekutorskými dražbami, jak věcí nemovitých, popř. souborů věcí movitých, tak s dražbami pohledávek.

Elektronická dražba je moderní způsob prodeje, efektivně nahrazující klasickou dražbu. Zájemci o účast na dražbě se mohou dražby zúčastnit prostřednictvím internetu bez nutnosti cestovat do místa konání dražby, jak je tomu u klasické dražby.

Výhodou elektronické dražby je eliminace možnosti spekulací, jelikož účastníci dražby se nesetkají osobně a tudíž odpadá riziko, že by se předem domluvili na ceně.

Jediným kritériem vítězství je nabídnutá cena. Dražba probíhá online, jednotliví účastníci zůstávají v anonymitě, dražby samotné se účastní pod přidělenými identifikačními čísly.

Nezanedbatelnou výhodou elektronické dražby jsou minimální náklady potřebné pro uskutečnění dražby, pohodlnost nákupu a transparentní prostředí. Účastníkům je zaručeno bezpečné, zákonem přesně ošetřené prostředí.

Kontaktní údaje:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433
760 01 Zlín

Tel./fax.: +420 577 011 415, +420 577 011 416
Mobil: +420 603 509 979
Mobil: +420 731 569 896, +420 734 445 502

E-mail: draspomorava@draspomorava.cz

IČ: 26275953