Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 8/1323 na souboru pozemků, k.ú. Slavkov u Uherského Brodu

Předmět byl vydražen za 45 230 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 139.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby17.5.2019, 11:00:00
Nejnižší podání45 230 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby967-EDD/18

Schválení účastníci (1)

  • ID 139

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 8/1323 na souboru pozemků zapsaných na LV č. 342, LV č. 1383 a LV č. 1395, katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, které se nachází u obce Slavkov asi 9 km jižně od Uherského Brodu na trase Uherské Hradiště - Strání - hranice se SR.
Dražené pozemky na jižním okraji katastru při hranici s k.ú. Horní Němčí v trati „Přední louky” mimo zastavěnou část obce, přístupné po místní komunikaci vedoucí z obce jižním směrem na hřeben Bílých Karpat.
Dražené pozemky zapsané na LV 342 a LV 1383 jsou vedené jako trvalý travní porost a užívané jako pastviny z části prorostlé náletovými dřevinami, pozemky zapsané na LV 1395 jsou vedené a užívané jako lesní pozemky s trvalými převážně listnatými stromy. Trvalé porosty jsou ve stáří kolem 80 let převážně listnaté většinově v zastoupení buk, dub, habr, část porostů jehličnatých v zastoupení smrk. Pozemky a porosty jsou bez závad.

Navrhovatel dražby

JUDr. Radka Píšťková Záhorcová