Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Ivančice č.p. 159

Předmět byl vydražen za 3 820 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1042.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.5.2023, 11:00:00
Nejnižší podání3 400 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1486-EDN/23

Schválení účastníci (3)

  • ID 1048
  • ID 1047
  • ID 1042

Průběh dražby

Informace

Místopis

Předmětem dražby je rodinný dům situovaný ve městě Ivančice, v její centrální části při místní zpevněné komunikaci ul. Drůbežní trh, nacházející se nedaleko centrálního Palackého náměstí. Rodinný dům je umístěn v rovinatém terénu se zahradou za domem, dům je řadový vnitřní půdorysného tvaru písmene L, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou. V okolí oceňovaných věcí nemovitých se nachází residenční zástavba, nedaleko potom centrální náměstí s kompletní infrastrukturou a zastávkou autobusu. Věci nemovité jsou tedy tvořeny rodinným domem č.p. 159 se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č.st. 47, parc.č. 39.

 

Popis rodinného domu č.p. 159

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům půdorysného tvaru písmene L, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce se předpokládají betonové či smíšené pravděpodobně s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, fasáda je vápenná, sokl je upraven, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vytápění se předpokládá ústřední plynové, je provedeno napojení na elektřinu (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod a kanalizaci. Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá ve standardním provedení.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází původní rodinný dům z první poloviny minulého století, rodinný dům je po částečné modernizaci (provedeno vizuální prohlídkou). Současný stavebně technický stav objektu se jeví jako průměrný s běžnou údržbu (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

 

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1548. Pozemek parc.č.st. 47 je zastavěn rodinným domem č.p. 159 s dvorní částí, pozemek parc.č. 39 tvoří zahradu s za domem. Pozemky jsou rovinaté, přístupné po místní zpevněné komunikaci s napojením na veškeré dostupné inženýrské sítě ve městě.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků jsou:

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o zpevněné plochy, oplocení a přípojky inženýrských sítí.

 

Údaje i popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---