Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 

Pokyny k čestnému prohlášení

Je třeba řádně (včas) dražebníkovi doručit čestné prohlášení (tj. s řádným uvedením identifikačních údajů účastníka a jeho souhlasné prohlášení o podmínkách účasti) o účasti v elektronické dražbě. Kdy čestné prohlášení je dražebníkem přijato okamžikem doručení čestného prohlášení dražebníkovi, jsou-li v ní řádně uvedeny všechny požadované údaje.

Čestné prohlášení stáhněte pomocí odkazu níže a zašlete dražebníkovi na adresu:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Dlouhá 4433
760 01 Zlín

Případně je možné zaslat e-mailem na draspomorava@draspomorava.cz autorizovanou konverzi čestného prohlášení v elektronické podobě, kterou Vám vyhotoví na pobočce České pošty, s.p.

Dokument je ve formátu PDF, pokud máte problémy s otevřením, stahujte Adobe Reader .

 


Přiložené soubory