Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.c. 2501/6 k.ú. Domažlice

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby26.6.2019, 11:00:00
Nejnižší podání680 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražbyč. 1044 EODD/19

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice“ a je tvořen touto nemovitostí:
- spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 o výměře 4216 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
to vše zapsáno na LV č. 6295 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, pro katastrální území Domažlice, obec a okres Domažlice

Navrhovatel dražby

---