Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

RD Malé Tresné, č.p. 30

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.7.2024, 11:00:00
Nejnižší podání3 189 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 500 000 CZK
Dražební jistota400 000 CZK
Jednací číslo dražby1616-EDD/24

Schválení účastníci (1)

  • ID 1293

Průběh dražby

Informace

Předmětná nemovitost se nachází ve stavebně nesrostlé části obce Rvečné – Malé Tresné. Přístup k nemovitosti je po nezpevněných komunikacích místního typu ve svažitém terénu. V dané lokalitě jsou vybudovány tyto inženýrské sítě, které jsou na pozemky a do objektu zavedeny. Jedná se o veřejný vodovod, plynovodní řad, elektrickou síť. Kanalizace není v daném místě vybudována a tato je řešena čističkou odpadních vod. Infrastruktura je v obci vybudována částečně prodejna potravin, zdravotní středisko s ordinací lékaře pro dospělé a stomatologické služby, základní škola první stupeň a MŠ. Docházkové vzdálenosti k této základní infrastruktuře jsou z části Malé Tresné cca 1,5 km. Do obce je zavedena autobusová doprava. K rozšířené infrastruktuře a pracovním příležitostem jsou dojezdové vzdálenosti od 10 do 30 km. Jde o klidnou lokalitu.

Pozemky

Stavební pozemek č. parc. 32 jehož součástí je RD čp. 30, stavební pozemek č. parc. 47 jehož součástí je stavba bez čp./če. - garáž, zahrady č. parc. 201/1, č. parc. 240/2, č. parc. 240/3 a trvalé travní porosty č. parc. 201/4, č. parc. 201/5 v obci Rovečné, k.ú. Malé Tresné. Přístup k pozemkům je po dvou nezpevněných komunikacích místního typu ve svažitém terénu. V dané lokalitě jsou vybudovány tyto inženýrské sítě veřejný vodovod, plynovodní řad a elektrická síť. Kanalizace není vybudována a na pozemku č. parc. 201/1 je vybudována čistička odpadních vod pro RD. Pozemky se nacházejí ve stavebně nesrostlé části obce okrajové části. Jedná se o klidné prostředí bez negativních vlivů. Pozemky tvoří jeden funkční celek, jsou oplocené a nacházejí se na nich trvalé prosty.

Rodinný dům čp. 30

Rodinný dům byl postaven kolem roku 1930–1935 a od této doby je užívaný. Je postavený na základových pasech s částečným podsklepením a částečným podkrovím. Izolace proti zemní vlhkosti provedeny v úrovni I. NP, v suterénu se vlhkost projevuje. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné na tl. 45 cm z plných pálených cihel. Stropní konstrukce rovné tvrdé. Zastřešení je provedeno sedlovým dřevěným krovem s pálenou taškovou krytinou původní. Klempířské konstrukce porvedeny z pozinkovaného plechu. Na objektu je hromosvod provedený. Venkovní omítky břizolitové, spodní část je obložena kamenným soklem. Vnitřní omítky vápenné štukové doplněné keramickými obklady. V suterénu omítky poškozené vlhkostí. Podlahové konstrukce v suterénu z betonové mazaniny v ostatních podlažích jsou podlahové konstrukce v kombinaci parket, keramických dlažeb a prkenných podlah. Okna osazena dřevěná dvojitá, částečně vyměněna za plastová, dveře do dřevěných a ocelových zárubní dřevěné. Schodiště do podkroví dřevěné do suterénu betonové. Dům byl v roce 2018–2019 rekonstruován – vnitřní část. Částečně vyměněny podlahy – keramické v sociálních zařízeních, kuchyni a příslušenství. Provedeny nové rozvody elektriky kromě centrálního rozvaděče. Nové rozvody vody teplé a studené v potrubí PPR, rozvody kanalizace v plastovém potrubí, rozvody ÚT v Cu potrubí, vyměněny radiátory – Korado, plynový kotel s ohřevem teplé užitkové vody – Immergas. Dále byly provedeny výměny zařizovacích předmětů vana masážní, WC, sprchový kout, bidet, umývadla. Provedené nové obklady keramické v sociálních zařízeních a keramické podlahy. Každé podlaží má samostatné sociální zařízení.

Dům obsahuje: suterén – sklepy a kotelnu se schodištěm, přízemí – zádveří, chodbu se schodištěm, spíž, dva pokoje, kuchyň, WC, lázeň, podkroví – dva pokoje, sklad, půdní prostor.

V původním stavu zůstaly venkovní omítky, zastřešení, převážná část oken, dveři a podlah.

Objekt nevykazuje zásadní nedostatky statického charakteru.

Garáž

Garáž vybudovaná v roce 1967 na základových pasech bez podsklepení a možnosti podkroví s izolacemi proti zemní vlhkosti. Obvodové nosné konstrukce zděné na tl. do 30 cm. Stropní konstrukce rovná betonová, zastřešení provedeno mírně pultovou střechou s plechovou krytinou. Klempířské prvky provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky stříkané břizolitové, vnitřní omítky vápenné. Podlahové konstrukce z betonové mazaniny. Vrata dřevěná, okno ocelové jednoduše zasklené. Do objektu je zaveden elektrický proud. Stavba je průměrně udržována.

Studna

Kopaná studna vyskružená betonovými skružemi vybudovaná v roce 1935 s ručním čerpadlem a elektrickým čerpadlem. Studna slouží svému účelu.

      Vedlejší stavba

Vedlejší stavba vybudovaná v roce 1968 na základových pasech částečně zděná a dřevěná. Podlahové konstrukce z betonové mazaniny, stropní konstrukce dřevěná, zastřešení sedlovým krovem pokrytým taškovou krytinou. Klempířské konstrukce provedeny z pozinkovaného plechu. Okna osazena kovová jednoduše zasklená, vrata dřevěné. omítky na konstrukcích vápenné. Do objektu je zavedena elektroinstalace světelná a motorová. Objekt obsahuje sklad, dílnu a místnost pro chov holubů. Objekt je průměrně udržovaný.

Vedlejší stavba

Vedlejší stavba postavená na základových pasech bez podsklepení a možnosti podkroví. Obvodové nosné konstrukce zděné na tl. do 30 cm. Podlahové konstrukce z betonové mazaniny, vnitřní omítky vápenné hrubé. Stropní konstrukce dřevěná, zastřešení pultovým krovem pokrytým vlnitým plechem. Klempířské konstrukce provedeny pozinkované. Okna jednoduchá kovová, dveře osazeny kovové. Do objektu je zaveden elektrický proud světelný. Stavba slouží pro chov domácích zvířat. Objekt byl postavený kolem roku 1968 a je průměrně udržovaný.

Skleník z okurkových lahví

Skleník vybudovaný na základových pasech z okurkových lahví se zastřešením v roce 1967.

Trvalé porosty

Trvalé porosty na pozemcích vysázené jsou průměrného vzrůstu a průměrně ošetřované.

Orná půda

Pozemek orné půdy se nachází za zaplocením ostatních pozemků, je veřejně přístupný a je užíván jako příjezd do garáže. Pozemek se nachází ve svažitém terénu v obci Rovečné, k.ú. Malé Tresné.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Insolvency Project v.o.s.