Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemkům k.ú. Morašice

Předmět byl vydražen za 50 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1173.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.2.2024, 12:00:00
Nejnižší podání50 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby1580-EDD/24

Schválení účastníci (2)

  • ID 1173
  • ID 1172

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby se nachází v obci Morašice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic.

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 k pozemkům zaps. na LV č. 469, k.ú. Morašice, obec Morašice.

Pozemky vedené jako lesní s nesouvislým řídkým lesním neudržovaným porostem a pozemky ostatních ploch všechny ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech v minulosti pravděpodobně polní cesty o výměrách od cca 40 do 250 m2.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

ALFA insolvenční v.o.s.