Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemku parc. č. St. 69/1 vč. stavby bez čp/če, k.ú. Hostěradice na Moravě

Předmět byl vydražen za 330 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1163.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby29.2.2024, 11:00:00
Nejnižší podání330 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 300 000 CZK
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1578-EDD/24

Schválení účastníci (1)

  • ID 1163

Průběh dražby

Informace

Předmět dražby se nachází v obci Hostěradice v okrese Znojmo na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic.

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 ke stavbě zemědělské stodoly, zděná se sedlovou střechou využívaná v minulosti pravděpodobně jako sklad. V době prohlídky znalce zdevastovaná k asanaci nebo nákladné rekonstrukci. Část objektu stojí na cizím pozemku. Předmětem dražby je i spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3 k pozemku p.č. St. 69/1, jehož součástí je zemědělská stavba bez č.p.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

ALFA insolvenční v.o.s.