Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Jenišov č.p. 283, okres Karlovy Vary

Předmět byl vydražen za 7 900 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1154.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.12.2023, 11:00:00
Nejnižší podání7 900 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1566-EDD/23

Schválení účastníci (1)

  • ID 1154

Průběh dražby

Informace

Dražené nemovitosti se nacházejí v obci Jenišov asi 5 km západně od Karlových Varů. Kompletní občanská vybavenost se nachází v krajském městě Karlovy Vary, které je dostupné městskou hromadnou dopravou. Z hlediska technické infrastruktury jde o obec kompletně zainvestovanou.

 

Jedná se o typový zděný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží bez podzemního podlaží postavený na pozemku p.č. 539/2. Dům je zastřešen valbovou střechou dřevěné vaznicové soustavy, kde se nachází malý půdní prostor. Střešní krytina je skládaná.

Půdorys je čtvercový s vykrojeným jedním rohem, kde je situována terasa. Podlahy v obytných místnostech jsou převážně plovoucí, doplněné o keramickou dlažbu. Okna a dveře jsou plastová. Dům má přípojku elektrickou, vodovodní a kanalizační, plyn není do objektu zaveden. Vytápění je řešeno pomocí elektrických evolitových radiátorů v kombinaci s krbovou teplovzdušnou vložkou umístěnou v obývacím pokojem a s rozvody do jednotlivých pokojů, dále má dům klimatizaci v obytných místnostech. Ohřev TUV je řešen pomocí elektrického bojleru umístěného v technické místnosti. Kolaudace proběhla v roce 2009. Objekt vykazuje pravidelnou údržbu a je v dobrém technickém stavu. Rodinný dům je s dispozicí 4 + kk, se dvěma koupelnami a technickou místností. V chodbě a v ložnici se nachází vestavěné skříně na míru.

Zastavěná plocha: 9,8 x 14,04 + 6,8 x 3,0 = 158 m2

Užitná plocha (odečet terasy): 158 – 3,0 x 3,75 = 146,75 m2

Podlahová plocha: 126 m2

 

Garáž na pozemku p.č. 539/1:

Jedná se o zděný objekt s obvodovými stěnami o tl.250 mm se sedlovou střechou (dřevěný krov) se skládanou krytinou. Garáž je bez jakékoliv přípojky.

Pozemky: p.č. 539/1: je v katastru nemovitostí (KN) evidován jako trvalý travní porost se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond. Jedná se o pozemek zahrady k domu č.p. 283, na kterém se nachází i garáž výše popsaná. Dále se na pozemku nachází zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Pozemek je oplocený.

Dále pozemek p.č. 539/2: je v KN zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří se stavbou č.p.283, objekt bydlení. Ve skutečnosti jde o pozemek zastavěný rodinným domem.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

 

Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

Navrhovatel dražby

Ing. Václav Dlouhý