Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. 1/4 na RD č.p. 98 a pozemcích, Kostelní Radouň, Jindřichův Hradec

Předmět byl vydražen za 575 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1126.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.11.2023, 12:00:00
Nejnižší podání575 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1541-EDD/23

Schválení účastníci (1)

  • ID 1126

Průběh dražby

Informace

Obec Kostelní Radouň se nachází asi 7 km severně od Jindřichova Hradce, s minimální občanskou vybaveností a základní infrastrukturou. Je napojena pouze na autobusovou dopravu. Rodinný dům č.p. 98 stojí po pravé straně silnice v sousedství víceúčelového hřiště.

Znalci nebyly dodány žádné podklady, ocenění bylo proto provedeno pouzena základě vlastní venkovní prohlídky. Údaje o stáří byly stanoveny odborným odhadem.

Dispoziční řešení:

Pravděpodobně je dům dispozičně řešený jako 3+1 s jednou bytovou jednotkou. Po levé straně přístavba garáže a hospodářské budovy. Ve dvoře samostatný objekt skladu na pozemku p.č. st.159

 

Technické řešení:

Standardní zděný dům z konce 50. a počátku 60. let minulého století pravděpodobně v původním stavu a standardně vybavený.

 

Dům je postaven na pozemku p.č.st. 100 o výměře 236 m2, ve funkčním celku pozemky p.č.st.159 o výměře 16 m2, pozemek p.č. 78/4 zahrada o výměře 704 m2 a pozemek p.č.78/5 ostatní plocha o výměře 85 m2.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jiří Ostravský