Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Skladovací a manipulační hala Rynholec

Předmět byl vydražen za 1 700 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 52.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby14.12.2016, 11:00:00
Nejnižší podání920 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby832-EDD/16

Schválení účastníci (3)

  • ID 57
  • ID 53
  • ID 52

Průběh dražby

Informace

Jedná se o halu určenou pro skladování a manipulaci. Základy betonové patky s provedenými izolacemi proti zemní vlhkosti, nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet rámový. Opláštění haly je provedeno jako nezateplené z vlnitého polykarbonátu. Střešní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými vazníky, na kterých je střešní krytina z vlnitého plechu, bez zateplení. Podlahy betonové s povrchovou úpravou, okna chybí, vrata plechová otvíravá (pouze na jedné straně). Vytápění zde není provedeno, elektřina byla pravděpodobně zavedena světelná
5
i motorová. Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu byla snížena životnost na 60 let.
Hala je přízemní, nepodsklepená o 11 polích s modulem 6,00 m v podélném směru a o rozpětí
vazníku 12,00 m. Jedná se o ocelový montovaný skelet, na který bylo našroubováno střešní a
stěnové opláštění. Ocelová konstrukce je kotvená do základových betonových patek. Opláštění
oceňované haly je nezateplené z vlnitého polykarbonátu, který cca z 1/3 chybí a ve zbylé části je dožilý a poškozený. Střešní krytinu tvoří ocelový vlnitý plech. K severní podélné stěně byla přistavěna mobilní Unimo buňka, která byla s halou propojena a v níž se nacházelo, zde soc. zázemí a kancelář. Tato část byla demolována a poničena.

Stáří nemovitosti nebylo dokladově zjištěno, dle stáří okolních nemovitostí mohla být hala postavena v 80. letech min. století. Stavebně – technický stav je velmi špatný, hala je delší dobu nepoužívaná a značně chátrá.

Navrhovatel dražby

Mgr. Jan Jukl, Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7