Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Podíly k pozemkům k.ú. Poličná, okres Vsetín

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby31.5.2023, 12:00:00
Nejnižší podání555 700 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota150 000 CZK
Jednací číslo dražby1481-EDD/23

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

a) Pozemek na LV č. 516

Jedná se o pozemek č. 1831/3 o výměře 12035 m2, který je situován v nezastavěném území obce, podél pravého břehu řeky Bečva při východní hranici obce Poličná. Dle územního plánu obce je pozemek evidován jako plocha pro silniční dopravu. Na pozemku se nenachází žádné těleso komunikace, jedná se o nezpevněnou plochu. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/21.

 

b) Pozemky na LV č. 760

Jedná se o šest pozemků v severovýchodní části obce Poličná. Jedná se o rekreační lokalitu mimo sídelní část obce. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/2.

Dle územního plánu obce jsou pozemky evidovány:

parcela                       výměra (m2)                  dle územního plánu

St. 203/2                     65                                        K (plochy krajinné zeleně)

1839/1                         323                                     K (plochy krajinné zeleně)

1839/2                         229                                     SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické)

1839/3                         210                                     SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické)

2065/2                         685                                     DS (plochy pro silniční dopravu), Z (plochy zemědělské)

2065/5                         23                                        SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické)

 

c) Pozemky na LV 1303

Jedná se o pozemky podél levého břehu řeky Bečva u severovýchodní hranice obce Poličná. Pozemky jsou dle územního plánu evidovány jako plochy pro silniční dopravu. Na pozemku se nenachází žádné těleso komunikace, jedná se o nezpevněnou plochu. Předmětem dražby je podíl ve výši 1/8.

 

d) Pozemky na LV 1517

Jedná se o dva pozemky podél levého břehu řeky Bečva v severovýchodním cípu obce Poličná v nezastavěném území. Dle územního plánu obce jsou pozemky evidované jako plochy zemědělské.

Předmětem dražby je podíl ve výši 1/21.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Ing. David Papoušek Ph.D.