Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Apartmánový dům Na Mýtince, Jeseník

Předmět byl vydražen za 29 000 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1037.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby20.4.2023, 11:00:00
Nejnižší podání29 000 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota3 900 000 CZK
Jednací číslo dražby1485-EDD/23

Schválení účastníci (1)

  • ID 1037

Průběh dražby

Informace

Soubor věcí nemovitých

Celkový popis nemovitostí zapsaných na LV č. 68

Dražené pozemky parc. č. 213/3, 213/5, 214, 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 224/1, 224/2, 241/2, 490/5 a 531/2 jsou stavební, jejich celková rozloha činí 9.787 m2. Větší část pozemků je územním plánem regulovaná jako plochy smíšené obytné – venkovské a pozemky parc. č. 490/5 a 531/2 jsou součástí plochy veřejných prostranství (jsou součástí veřejné komunikace). Na pozemcích se nachází okrasné a náletové dřeviny. Pozemky jsou bez oplocení a jsou mírně svažité až svažité. K pozemkům je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Součástí jsou zpevněné plochy. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Pozemky parc. č. 213/3, 213/5, 214, 224/1 a 224/2 jsou ve funkčním celku s budovou č.p. 15. Pozemek parc. č. 241/2 je ve funkčním celku s budovou č.p. 14 ve vlastnictví jiné osoby. Na pozemcích parc. č. 220, 221 a 531/2 vázne věcné břemeno užívání části pozemků v rozsahu dle geometrického plánu č. 221-183/2009, spočívající v právu umístění zemního kabelového vedení NN. Toto věcné břemeno je vzhledem ke svému umístění a rozsahu bez vlivu na cenu. Na pozemku parc. č. 224/2 vázne věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch bytových jednotek 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/14, 15/15 a 15/20. Rovněž toto věcné břemeno je bez vlivu na cenu.

 

Celkový popis nemovitostí zapsaných na LV č. 1353

Předmětem dražby jsou jednotky č. 15/16, č. 15/17, č. 15/18 a č. 15/19, jiné nebytové prostory, které se nachází v budově č. p. 15, stavbě občanského vybavení. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1976. Původní objekt byl určený pro hromadnou rekreaci. V roce 2014 došlo k požáru části budovy. Tato část byla nově dostavěna a také ostatní prostory prošly v letech 2016-2020 rozsáhlou rekonstrukcí. Část objektu byla přestavěná na bytový objekt a část slouží pro hromadnou rekreaci. Byla vyměněna okna, objekt byl zateplený a byl kompletně rekonstruován interiér budovy, v některých prostorách rekonstrukce stále není dokončena. Stavba je členitá plošně i výškově. Má 1 až 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V části objektu je půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce a stropy jsou železobetonové monolitické. Střecha je rovná, pultová a sedlová, střešní krytinu tvoří živičná lepenka a pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor a schodiště. Dům je ve velmi dobrém stavu. Je zde zavedena elektřina, objekt je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Je připojen na vodovodní řad a odpadní vody jsou svedeny do vlastní ČOV. Zemní plyn zde není zaveden. Vytápěn je řešeno ústředně domovní kotelnou a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je centrální.

Dražené nebytové prostory jsou v osobním vlastnictví.

 

Jednotka č. 15/16

Jednotka č. 15/16 se skládá z jednoho podzemního podlaží a dvou nadzemních podlaží. Podzemní patro není k datu ocenění využíváno, protože není dokončena jeho rekonstrukce. Přístup do tohoto patra je možný pouze z 1.NP jednotky č. 15/17. Výměra sklepa činí 153,50 m2. V 1.NP se nachází chodba o výměře 35,32 m2, školící místnost o výměře 85,75 m2, WC o výměře 27,23 m2, komora o výměře 2,89 m2 a nedokončené prostory restaurace o výměře 220,59 m2. Ve 2.NP se nachází chodba o výměře 49,98 m2 a dále jednotlivé pronajímané pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem - pokoj o výměře 29,85 m2, pokoj o výměře 27,74 m2, pokoj o výměře 27,37 m2, pokoj o výměře 27,68 m2, pokoj o výměře 26,84 m2 s terasou o výměře 22,36 m2, pokoj o výměře 24,17 m2 s terasou balkon o výměře 19,16 m2, pokoj o výměře 29,79 m2, pokoj o výměře 22,80 m2, pokoj o výměře 19,82 m2, pokoj o výměře 20,11 m2. Celková podlahová plocha jednotky činí 677,93 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 872,95 m2. Obě nadzemní podlaží nejsou navzájem přístupná. Přístup do 1. NP jednotky je možný ze společných prostor budovy umístěných v 1.NP nebo ze 2.NP jednotky č. 15/17. Přístup do 2.NP je možný ze společných prostor budovy umístěných ve 2.NP. Nad 2.NP jednotky je pochozí střecha přístupná ze společných prostor budovy umístěných ve 3.NP. Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, sádrokarton a keramické obklady. Podlahy tvoří plovoucí podlahy, keramická dlažba a koberce, příp. ještě nejsou podlahy dokončeny (restaurace). Dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty a umyvadly a závěsnými toaletami. Osvětlovací techniku tvoří bodová svítidla a úsporná svítidla LED, příp. zatím není instalovaná. Kuchyňské kouty v pokojích jsou vybaveny kuchyňskou linkou s varnou deskou. Stav nebytového prostoru je hodnocen jako velmi dobrý, i když prostory restaurace nejsou k datu ocenění dokončené.

 

Jednotka č. 15/17

Jednotka č. 15/17 má dvě nadzemní podlaží. Nachází se zde především zázemí pro provoz hotelu (kuchyně, provozní prostory, šatny zaměstnanců, služby hostům). V 1.NP se nachází hala o výměře 13,83 m2, lyžárna/kolárna o výměře 15,78 m2, prostory zamýšlené k využití pro masáže o výměře 34,65 m2, chodba o výměře 8,79 m2, WC o výměře 2,55 m2, sklad o výměře 24,30 m2, sklad o výměře 22,52 m2 a schodiště o výměře 25,90 m2. Ve 2.NP je chodba o výměře 12,41 m2, rozestavěná místnost hotelové kuchyně o výměře 32,69 m2 s rozestavěnou místností pro umývárnu o výměře 13,89 m2, sklad o výměře 12,87 m2, sklad o výměře 17,07 m2, šatna o výměře 16,69 m2 a prostory kanceláře spojené s prádelnou a skladem ložního prádla o výměře 43,31 m2. Podlahová plocha činí 297,25 m2. Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, sádrokarton a keramické obklady. Podlahy tvoří keramická dlažba a koberce, ve většině prostor ještě nejsou podlahy dokončeny. Dveře jsou dřevěné s obložkovými nebo ocelovými zárubněmi. Koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty a umyvadly a WC závěsnými a klasickými toaletami. Osvětlovací techniku tvoří zářivky, lustry, příp. zatím není instalovaná.

Dražený nebytový prostor je ve výstavbě.

 

Jednotka č. 15/18

Jednotka č. 15/18 je využívána pro ubytovací služby a sport, jsou zde také provozní prostory. Součástí jednotky je v 1.NP tělocvična o výměře 217,30 m2, chodba o výměře 21,90 m2, posilovna o výměře 51,76 m2, sklad o výměře 8,77 m2, koupelna s WC o výměře 13,03 m2, místnost o výměře 12,32 m2 a sklad o výměře 3,14 m2. Schodištěm o výměře 11,12 m2 je zpřístupněný apartmán v podkroví, jehož součástí je chodba o výměře 22,83 m2, kuchyně o výměře 12,76 m2, koupelna o výměře 5,36 m2, WC o výměře 2,09 m2, pokoj o výměře 16,50 m2, pokoj o výměře 8,95 m2, pokoj o výměře 16,74 m2 a pokoj o výměře 29,72 m2. Podlahová plocha činí 454,29 m2. Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, sádrokarton a keramické obklady. Podlahy tvoří plovoucí podlaha, keramická dlažba a koberce, v tělocvičně je speciální podlahovou krytinou. Dveře jsou dřevěné s obložkovými nebo ocelovými zárubněmi. Koupelny jsou vybaveny sprchovými kouty a umyvadly a WC závěsnými a klasickými toaletami. Osvětlovací techniku tvoří zářivky, lustry a bodová svítidla. Jednotka je vybavena vířivkou a ventilátorem. Dražený nebytový prostor je ve velmi dobrém stavu.

 

Jednotka č. 15/19

Jednotka č. 15/19 je využívána jako bazén. Jsou zde prostory ve výstavbě s plánovaným využitím jako sauna. Jednotka má jedno nadzemní patro a jedno podzemní patro. Součástí nebytového prostoru je schodiště o výměře 11,21 m2, chodba o výměře 16,98 m2, sprchy o výměře 3,47 m2, WC o výměře 4,27 m2, odpočívárna o výměře 21,52 m2, sprchy s odpočívárnou o výměře 7,05 m2, WC o výměře 5,73 m2, komora o výměře 1,65 m2, prostory bazénu o výměře 154,99 m2, prostory sauny ve výstavbě o výměře 36,84 m2, sklep o výměře 85,41 m2. Podlahová plocha činí 263,72 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 349,13 m2. Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, sádrokarton a keramické obklady. Podlahy tvoří koberce, keramická dlažba a prostory plánované sauny jsou zatím bez podlahové krytiny. Dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi a posuvné do pouzdra. Sprchy jsou vybaveny sprchovými kouty a umyvadly a WC závěsnými toaletami. Osvětlovací techniku tvoří zářivky, a LED svítidla, prostory sauny nemají osvětlovací techniku instalovanou. Dražený nebytový prostor je ve velmi dobrém stavu.

 

Na pozemku nejsou trvalé porosty, není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Dům je postaven na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná – vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití. V obci je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí domu je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, parkovací možnosti jsou dobré – přímo u objektu. Jsou zde bezproblémové vztahy – vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a dle znalostí zpracovatele v okolí domu není zvýšena kriminalita – zločiny jsou zde výjimečné. Dražené nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

Soubor věcí movitých

Jedná se o zařízení penzionu – jednotlivých pokojů a společných prostor. Celý penzion byl vybavený zařízením v roce 2019. Veškerý dražený movitý majetek se nachází v budově penzionu na adrese Na Mýtince 15, 790 01 Jeseník – Dětřichov.

Nábytek a velké spotřebiče jsou zařazeny do čtvrté amortizační stupnice s předpokládanou životností 10 let.

Spotřební elektronika, drobné spotřebiče a výpočetní technika jsou zařazeny do páté amortizační stupnice s životností 5 let.

Ohřívače vody (bojlery), prolézačka, pergola, gril, udírna, bazén venkovní, vybavení tělocvičny, vířivka, jsou zařazeny do třetí amortizační stupnice s životností 15 let.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

 

Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=z29H9nFx6s4

 

Virtuální prohlídka nemovitosti: https://my.matterport.com/show/?m=zs5TZmLpzL9

Navrhovatel dražby

AK-KT insolvence v.o.s.