Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Garáž č. 729/29, Brno-Bohunice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.8.2022, 13:00:00
Nejnižší podání327 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 50 000 CZK
Dražební jistota98 000 CZK
Jednací číslo dražby1249-EDD/22

Schválení účastníci (2)

  • ID 892
  • ID 867

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je garáž č. 729/29 na ulici Ukrajinské v Brně – Bohunicích zaps. na LV 2300, k.ú. Bohunice.

Jedná se o dvoupodlažní řadové garáže postavené po pravé straně ulice Ukrajinské v křižovatce s ulicí Lány na jihovýchodním okraji sídliště Bohunice.

Garáž č. 729/29 v budově č.p. 729 o podlahové ploše 16,0 m2 a skládá se z 1 místnosti bez příslušenství. Vybavení garáže tvoří vrata, elektroinstalace vč. elektroměru a osvět. těles a betonová podlaha. V rámci sídliště se jedná o vyhledávanou lokalitu. V přilehlé městské části je běžná síť obchodů a služeb, obchodní nákupní středisko, restaurace, pošta, škola základní i mateřská, jesle, zdravotní středisko apod. Zastávky autobusů Gruzínská je naproti předmětu dražby. Parkovat lze mezi garážemi a pozemku p.č. 2028/2. Společnými částmi budovy jsou základy vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, střecha vč. svodu dešťové vody, hl. svislé a vodorovné konstrukce, únikové schodiště ve štítu objektu včetně branky, rozvody kanalizace, přípojky po revizní šachtu (dešťová), rozvody elektřiny vč. jističů a rozvodových skříní, hromosvody, 2x vjezdová brána (přízemí + poschodí), východová branka v přízemí.

Předmětem dražby je rovněž podíl ve výši id. 1/49 na společných částech stavby Bohunice, č.p. 729, jiná st., zaps. na LV 1542.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Josef Cupka