Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky k.ú. Hostěradice, okres Znojmo

Předmět byl vydražen za 2 825 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 866.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.8.2022, 10:00:00
Nejnižší podání2 000 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 50 000 CZK
Dražební jistota400 000 CZK
Jednací číslo dražby1419-EDD/22

Schválení účastníci (5)

  • ID 896
  • ID 894
  • ID 889
  • ID 880
  • ID 866

Průběh dražby

Informace

Dražené pozemky se nachází v obci Hostěradice na trase Pohořelice – Znojmo asi 20 km západně od Pohořelic. V obci kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost.

Stavební pozemky parc. č. St. 61 a parc. č. St. 62 a přilehlá zahrada parc. č. 181 a parc. č. 7638/157 vše ve funkčním celku o celkové výměře 2 380 m2. V místě možnost napojení na všechny inženýrské sítě obce. Stavby na pozemcích parc. č. St. 61 a parc. St. 62 již nenachází.

Dále lesní pozemek parc. č. 2901 a přilehlá travní plocha parc. č. 2902 v extravilánu obce nesouvisle porostené.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---