Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na garáži k.ú. Vsetín

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby20.7.2022, 14:00:00
Nejnižší podání46 666 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / 5 000 CZK
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby1370-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 ke stavbě bez čp/če – garáži zaps. na LV č. 4094, k.ú. Vsetín, která se nachází v souvisle zastavěném území okrajové části obce Vsetín, ulice Jasenická. Okolí nemovitosti tvoří smíšená zástavba – řadové garáže, bytové domy, komerční objekty, základní a mateřská škola. Přístup k nemovitosti je zpevněný po pozemcích ve vlastnictví města Vsetín. Nemovitost se nachází v povodňové zóně kód „3“, ve vzdálenosti cca 5 km se nachází potok Jasenice.

 

Město Vsetín má kompletní občanskou vybavenost, kompletní síť obchodů a služeb, kompletní inženýrské sítě, nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Město Vsetín má cca 25.974 obyvatel.

 

Garáž bez čp/če je postavená na pozemku parc. č. 6271, pozemek je ve vlastnictví města Vsetín a není předmětem dražby.

Jedná se o garáž krajní, zděnou, přízemní a nepodsklepenou. Zastřešení pultovou střechou s krytinou živičnou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné. Vrata kovová dvoukřídlová, podlaha betonová. Vnitřní úprava zdí – vápenné omítky malby, vnější úprava zdí – břízolitové omítky. Garáž je napojena na síť elektro. Stáří garáže je cca 40 let. Zastavěná plocha: 18 m2.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Jana Fialová