Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Lesní pozemky k.ú. Besedice

Předmět byl vydražen za 200 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 908.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.8.2022, 12:00:00
Nejnižší podání200 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 10 000 CZK
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1417-EDD/22

Schválení účastníci (2)

  • ID 908
  • ID 872

Průběh dražby

Informace

Pozemky p.č. 1184, p.č. 1271, p.č. 1272 vedené jako lesní pozemky a pozemek p.č. 3446 ostatní plocha, všechny porosteny lesními porosty.

Pozemky o celkové výměře 9.186 m2.

Pozemky se nacházejí v obci Koberovy, k.ú. Besedice, okres Jablonec nad Nisou asi 7 km severně od Turnova.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---