Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Id. ½ pozemky k.ú. Ratíškovice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby18.8.2022, 11:00:00
Nejnižší podání65 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 10 000 CZK
Dražební jistota15 000 CZK
Jednací číslo dražby1416-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Městys Ratíškovice asi 6 km severně od Hodonína. V obci je kompletní infrastruktura a základní občanská vybavenost. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k zemědělským pozemkům v extravilánu obce.

 

Pozemky p.č. 2605/156 a p.č. 2605/343 v šířce pouze cca 5 m ve stávajícím obhospodařovaném lánu mezi Ratíškovicemi a Dubňany v lokalitě „Náklo”.

Pozemky p.č. 3194/198, pč. 3194/199 a a pč. 3197/9 rovněž ve stávajících obhospodařovaných lánech v lokalitě „Díly” mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi. Na pozemku p.č. 3197/9 je větrolam ze vzrostlých stromů.

Pozemek p.č. 3198/19 zaps. na LV 1042 je situován na konci pozemku p.č. 3194/198 a tvoří rovněž větrolam.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---