Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Výrobně-skladovací hala, Otrokovice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.7.2022, 11:00:00
Nejnižší podání8 000 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1415-EDD/22

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Město Otrokovice leží na hlavním silničním a železničním tahu Přerov – Břeclav asi 11 km západně od města Zlín, se kterým tvoří městskou aglomeraci. Obě města jsou navzájem propojena integrovaným dopravním systémem (MHD – trolejbus, autobus a železnice). Podle Malého lexikonu obcí ČR 2021 Otrokovice mají celkem 17 592 obyvatel a je zde kompletní občanská vybavenost a technická infrastruktura. Podle JDTM-ZK je ve městě možnost napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Soubor nemovitostí se nachází na jihozápadním okraji souvisle zastavěného území města uvnitř provozního areálu (bývalý areál Moravan) v ulici Letiště.

 

Popis předmětu dražby

Samostatně stojící hala. Nepodsklepená stavba s jedním nadzemním podlažím. Střecha nízká sedlová. Půdorys zastavěné plochy je obdélníkový s podélnou osou v orientaci východ-západ. Hlavní vstupy je v úrovni 1. NP od silnice na severní straně haly. Schodiště a výtah propojující více podlaží se tedy nevyskytují. Výjimkou je pouze vnitřní schodiště v hlavním prostoru haly do patra ocelového ochozu, který je vybudován jako vnitřní vestavba v tomto prostoru.

Konstrukce a vybavení:

Základy: betonové, hydroizolace proti zemní vlhkosti

Svislé nosné k-ce: kombinace páleného zdiva a betonových sloupá a průvlaků obvodové stěny v tl. 45 cm

Stropní konstrukce: s rovným podhledem

Střešní konstrukce: krov

Střešní krytina: profilovaný plech

Klempířské k-ce: plech

Vnitřní schodiště: ocelové (pouze v rámci vnitřní vestavby)

Podlahové krytiny: betonový potěr, viny

Vnitřní povrchy stěn: vápenocementové omítky

Fasáda: cementové omítky, bez zateplovacího sytému

Okna: původní ocelová zdvojená okna plastová s izolačním dvojsklem (v kancelářích)

Vnitřní dveře: dýhované (v kancelářích)

Vrata sekční plastová.

Hala je zřejmě napojena na vnitroareálový vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť.

Vnitřní instalace: rozvody studené a teplé vody, odpady do kanalizace, plynoinstalace, světelná a motorová elektroinstalace (230/400 V), vzduchotechnické rozvody napojené na vnitřní kondenzační sušičku Schneider a venkovní klimatizační jednotku Carrier

Vytápění:  ústřední topení s otopnou vodou do nástěnných radiátorů + zdroj tepla: plynový kotel Protherm (v kancelářích) lokální vzduchotechnické konvektory (v prostoru haly)

Ohřev vody: elektrický bojler

Vybavení kuchyně: malá kuchyňská linka

Vybavení soc. zař.: sprchy, umyvadla, stojící WC

Bleskosvod: instalován

V draženém objektu se nachází soubor věcí movitých (stroje a zařízení sloužící k výrobě oken z majetkové podstaty dlužníka MONDIAL INFISSI s.r.o.). Tyto movité věci nejsou předmětem dražby.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

AAA INSOLVENCE OK v.o.s.