Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rekreační objekt Na Slatinách č. ev. 242, Praha 10 - Michle

Předmět byl vydražen za 625 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 687.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby19.11.2021, 11:00:00
Nejnižší podání70 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota20 000 CZK
Jednací číslo dražby1301-EODD/21

Schválení účastníci (10)

  • ID 694
  • ID 692
  • ID 691
  • ID 690
  • ID 689
  • ID 688
  • ID 687
  • ID 685
  • ID 682
  • ID 679

Průběh dražby

Informace

Objekt se nachází v městské části Michle v obci Praha, na adrese Na Slatinách č.e. 242. Objekt je přístupný z místní zpevněné komunikace. Nalézá se v kolonii s rekreačními a nouzovým objekty. Západně od osady cca 50 m vede železnice a přibližně 120 m severozápadním směrem se nalézá rozvodna elektrického vedení. Dopravní dostupnost dobrá, 0,1 km na jih vede Jižní spojka – část Městského okruhu. Městská hromadná doprava je zastoupena autobusovou a tramvajovou dopravou. Autobusová zastávka Bohdalec se nalézá přibližně 0,8 km západním směrem, tramvajová zastávka Slavia je cca 1,2 km severně.

Stavba č.e. 242 realizovaná na pozemku p.č. 3048/1, k.ú. Michle, obec Praha. Stáří stavby je odborně odhadnuto.

Stavba je nepodsklepenou přízemní zděnou stavbou. Stavba je realizovaná klasickými zdícími postupy a užity jsou běžné materiály. Základy jsou smíšené bez funkční hydroizolace, svislá konstrukce je zděná. Střecha je sedlová, krov dřevěný, krytina je z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře chybí, nainstalovaný kovové zárubně neodborným způsobem. Okna standardní, nově instalovaná. Připojení na rozvod elektro, na vodu a objekt je odkanalizován. Voda je rozvedena jen do koupelny, která je tvořena neusazenou sprchovou vanou a provizorní sprchou. Elektro je rozvedeno neodborně, místy vedeno po povrchu stěn. Kuchyňská linka je podstandardní úpravě. Povrchové úpravy podlah jsou převážně z povlakových krytin – PVC, koberce. Vytápění objektu a ohřev TUV je lokálními zdroji. Záchod je suchý, venkovní.

Dispoziční řešení: 2 pokoje, kuchyňský kout, koupelna – hygienický kout, zádveří.

Technický stav stavby je špatný, stavební úpravy jsou převážně neodborného charakteru. Venkovní úpravy jsou v podstandardní úpravě a rozsahu.

Stavba není evidována v katastru nemovitostí a není ani zakreslena v katastrální mapě. Pozemek p. č. 3048/1, na kterém je stavba realizována, má jinou vlastnickou strukturu. Podle nájemní smlouvy pozemku lze užívat stavbu jen k rekreačním účelům.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném oznámením o konání opakované dražby.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý