Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Suché kluziště

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.11.2021, 12:00:00
Nejnižší podání317 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota90 000 CZK
Jednací číslo dražby1331-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je 245 ks speciálních polymerových desek o rozměru 2 x 1 m, ze kterých je možno sestavit plochu o velikosti 490 m2 (14 x 35 m) nebo několik menších ploch. Tloušťka desek je 15 mm. Desky se spojují na pero a drážku a stabilizují se ze spodní strany svorníkem tvaru U z nerezové oceli.

Ledové kluziště bez ledu, bez náročného chlazení. Plochu tvoří kluzné desky ze speciálního plastu, bruslení na umělém kluzišti lze srovnat s bruslením na ledu. Lze provozovat celoročně, provoz není závislý na ročním období, není omezen silným mrazem, nebo vysokými letními teplotami, ani není závislý na energeticky velmi náročném chlazení. Pro lepší skluz je možno aplikovat postřik velmi tenké vrstvy speciální emulze. Kluziště je možno dovybavit mantinely, brankami, umělým osvětlením. Kluziště se může provozovat venku, ale i v hale, nebo jiných uzavřených prostorách.

Poznámka: K draženému kluzišti je možno přikoupit mantinely a pódium, které lze použít i samostatně. Mantinely např. pro zimní ledové plochy a pódium pro různé kulturní, nebo sportovní akce. Tyto nejsou předmětem dražby.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

POZOR!

Nejnižší podání činí částku 317.000, - Kč bez DPH (slovy: tři sta sedmnáct tisíc korun českých).  K ceně dosažené vydražením bude připočtena DPH v příslušné výši.

Navrhovatel dražby

Ing. Roman Světlý