Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Holý mlýn na Vysočině s rozsáhlými pozemky a rybníkem

Předmět byl vydražen za 10 200 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 697.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby23.11.2021, 11:00:00
Nejnižší podání8 900 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1325-EDD/21

Schválení účastníci (3)

  • ID 698
  • ID 697
  • ID 686

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby jsou věci nemovité, a to pozemky parc. č. St. 2/1, St. 2/2, St. 3, parc. č. 677/1, 678/1, 678/2, 678/3, 678/4, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1, 682/3, 682/4, 684/2, 718/2, 718/3, 729, součástí pozemků parc. č. St. 2/1, 2/2 je stavba objektu bydlení č.p. 86, součástí pozemku parc. č. St. 3 je stavba zemědělské usedlosti bez čp/če v obci Římov, okrese Třebíč, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Římov na Moravě, obec Římov, okres Třebíč, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4.

Dražené nemovitosti se nachází v obci Římov, Třebíč – Dačice asi 10 km jihozápadně od Třebíče. V obci je kompletní infrastruktura mimo splaškovou kanalizaci s centrální ČOV a základní občanská vybavenost. Obec napojena pouze na autobusovou dopravu.

Předmětem dražby je objekt historického mlýna č.p. 86, nacházející se na samotě cca 0,7 km severozápadně od obce Římov, mezi polnostmi a loukami, se zpevněnou příjezdovou cestou a občasným vzrostlým porostem, zahrnuje i zemědělské pozemky v okolí mlýna, dvě stodoly, budovu historické pily, kruhovou jízdárnu, kopanou studnu, vrtanou studnu a rybník včetně pozemků hráze.

(Komentář: historie mlýna – ten je za stávajícího stavu technicko – historickou památkou, spodní část objektu je z roku 1750, horní část pak přistavěna v roce 1926. Jedná se o reprezentanta mlýnů barokního typu z konce období rakouské monarchie a počátku České republiky. Zároveň se jedná o historické tzv. „votivní“ místo, kam lidé z okolí chodili pro „Svatou vodu“ do studánky a ke kapličce).

Areál je umístěn v rovinatém až mírně svažitém terénu, objekty jsou pravidelných půdorysných tvarů, samostatně stojící se sedlovým zastřešením, u objektu mlýna se dále nachází Holomlýnský rybník a pozemky navazující na areál mlýna a zemědělské pozemky – orná půda nacházející se nedaleko areálu mlýna. V okolí dražených věcí nemovitých se nachází převážně zemědělské pozemky a nedaleko lesní porost. Přístup k objektu je umožněn po místní zpevněné komunikaci umístěné na pozemku parc.č. 805 (vlastnictví: Obec Římov, způsob využití: ostatní komunikace) a dále přes pozemek parc.č. 858 (vlastnictví: Obec Římov, způsob využití: ostatní komunikace).

Věci nemovité jsou tedy tvořeny budovou mlýna na p.č. st. 2/1 - obytná část, budovou na p.č. st. 2/1 - provozní část – mlýn, pilou na p.č. st. 2/1, stodolou I. na p.č. st. 2/1, stodolou II. na p.č. st. 3, zemním sklepem na p.č. 678/3, studnou na p.č. st. 2/1, studnou vrtanou na p.č. 678/4, čistírnou pro 3 - 5 ekv. obyvatel se stavební a technologickou částí, venkovními úpravami a pozemky parc.č.st.2/1, st. 2/2, st. 3, parc.č. 677/1 (rybník), 678/1, 678/2, 678/3, 678/4, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1, 682/3, 682/4, 684/2, 718/2, 718/3, 729.

 

Budova na p.č. St. 2/1 - obytná část

Objekt je obytnou částí bývalého mlýna.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Klasický zděný objekt obdélníkového půdorysu s přístavbou lehké dřevěné konstrukce a opláštění. Střecha je sedlová, na přístavbě pultová. Základy jsou bez izolace, svislé konstrukce smíšené zdivo 60-70 cm + přístavba dřevo, stropy 1.NP klenby do I profilů, ostatní jsou dřevěné po rekonstrukci střecha sedlová, krov je po kompletní rekonstrukci, příprava na půdní vestavbu – osazení kontaktní střešní folie a speciální fólie, proti hlodavcům krytina nová keramická včetně opravy komínového tělesa, klempířské konstrukce měděné, úpravy vnitřních povrchů 1. NP nově hliněné omítky, úpravy vnějších povrchů stříkaný břízolit - poškozeno vlhkostí, vnitřní obklady 1.NP - koupelna, schody jsou dřevěné, dveře dřevěné masiv, vrata nejsou, okna špaletová, podlahy obytných místností dřevěné podlahy ostatních místností dlažby, potěry, v 1.NP nové podlahové vytápění, v patrech je vytápění ústřední, kotelna - zahrnuje kotle na dřevo ATMOS, dvě akumulační nádrže, podlahové vytápění + klasická tělesa, ve 2.NP rozvod provizorně venkovním vedením. Systém připraven na využití tepelného čerpadla s využitím vodního zdroje, doplněno kamny na pevná paliva a krbovými kamny.

Elektroinstalace 230/400 V-po rekonstrukci, bleskosvod, rozvod vody nové v plastu, zdroj teplé vody akumulační bivalentní nádrž s ohřevem přes kotel, vnitřní plynovod chybí, vnitřní kanalizace standard, vybavení kuchyně, vnitřní hygienické vybavení 1.NP nové včetně WC, ostatní vybavení: průměrné.

Dispoziční řešení:

Tři nadzemní podlaží – jedna bytová jednotka.

 

Stáří a opotřebení:

Podle získaných informací pochází spodní část objektu z roku 1750, horní část pak přistavěna v roce 1926, v posledních letech objekt po zásadních úpravách cílených na celkovou rekonstrukci.

 

Výpočet jednotlivých ploch:

1.NP 8,46*9,24 = 78,17 m2

2.NP 8,46*9,24 = 78,17 m2

3.NP 8,46*9,24 = 78,17 m2

 

Budova na p.č. St. 2/1 – provozní část (mlýn)

Objekt je vlastní provozní částí bývalého mlýna, vlastní stavba mlýna sestává z historické a zachovalé mlýnice s kompletní technologií, po částečné rekonstrukci a sanaci v podstatě provozuschopné v případě opravy, resp. dodání nového mlýnského kola.

 

Stavebně konstrukční charakteristika:

Stavebně a konstrukčně obdobného provedení jako obytná část, liší se provedením a výškou stropů. Obdobně jako obytná část – pouze přípojka elektro, ale bez vnitřních rozvodů či jen provizorních.

 

Mlýnice je v původním stavu rovněž ke kompletní rekonstrukci, a to včetně části dřevěné nosné konstrukce stropů, které jsou napadena dřevokazným hmyzem a houbami.

 

Stáří a opotřebení:

Stáří objektu stejné jako obytné části, na objektu provedena částečná rekonstrukce.

 

Výpočet jednotlivých ploch

1.NP 8,46*9,0 = 76,14 m2

2.NP 8,46*9,0 = 76,14 m2

 

Pila na p.č. St. 2/1

Jedná se o budova převážně dřevěné konstrukce v přední části z podpěrnými kamennými pilíři, obdélníkový půdorys s přístavbou, navazující na objekt mlýna – v přízemí objektu se nachází zachovalá Bánkiho turbína, v patře pak technologie vlastní pily (dvojkatr) – v republice se jedná o zcela unikátní a poměrně zachovalé technologie s předpokladem možného zprovoznění.

 

Stavebně konstrukční charakteristika:

Nosná konstrukce je dřevěná s kamennými pilíři, bez dalšího vybavení.

 

Stáří a opotřebení:

Stáří objektu je 96 let, původní stav bez rekonstrukce, v části s propadlými konstrukcemi.

 

Výpočet jednotlivých ploch:

1.NP (7,06*11,37) + (2,61*7,79) = 100,60 m2

2.NP 7,06*11,37 = 80,27 m2

střecha přístavby 2,61*7,79 = 20,33

střecha hlavní části 7,06*11,37 = 80,27

 

Stodola I. na p.č. St. 2/1

Stodola postavena jako samostatný objekt s obdélníkovým půdorysem naproti obytné části mlýna

 

Stavebně konstrukční charakteristika:

Nosná konstrukce je zděná s klasicky provedeným dřevěným krovem, v části oţevřený dřevěný strop ve dvou výškových úrovních.

 

Dispoziční řešení:

Objekt je užíván ke skladování.

 

Stáří a opotřebení:

Stáří objektu je 96 let, původní stav bez rekonstrukce.

 

Výpočet jednotlivých ploch:

nadzemní část 1 9,8*13,75 = 134,75 m2

 

Stodola II. na p.č. St. 3

Stodola postavena jako samostatný objekt na hranici p.č. 684/2 a p.č. 678/3 s obdélníkovým půdorysem a menší přístavbou.

 

Stavebně konstrukční charakteristika:

Nosná konstrukce je zděná s klasicky provedeným dřevěným krovem stropní konstrukce.

 

Dispoziční řešení:

Objekt byl užíván ke skladování sena a v posledních letech k ustájení koní.

 

Stáří a opotřebení:

Stáří objektu je 96 let, v části nové vyzdívky (hrozilo zřícení krovu) původní stav bez zásadní rekonstrukce.

 

Výpočet jednotlivých ploch:

nadzemní část 1 10*12,52 + 3,09*5,40 = 141,89 m2

 

Zemní sklep na p.č. 678/3

Jedná se o zemní sklep z stáří 83 let o celkové výměře 52,90 m3 ((1,79+0,50)* (3,69*6,26)).

 

Studna kopaná na p.č. St. 2/1

Jedná se o kopanou studnu stáří 91 let, s hloubkou 6,0 m s ručním čerpadlem, umístěná vedle objektu Pily.

 

Studna vrtaná na p.č. 678/4

Jedná se o vrtanou studna stáří 5 let, s hloubkou 26,0 m a elektrickým čerpadlem, umístěná vedle objektu Pily při příjezdové cestě (v době prohlídky znalce Ing. Jaroslava Fojtů nebyla nalezena).

 

Kruhová jízdárna na p.č. 678/2

Jedná se o kruhovou jízdárnu o průměru 26 m, dřevěné hrazení (k datu ocenění bylo odstraněno), podloží štěrkopísek, stáří 5 let.

 

Příslušenství

Příslušenství areálu mlýna nebylo zjištěno.

 

Pozemky

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 4. Pozemky parc.č.st. 2/1, 2/2, 3 jsou zastavěny objekty areálu mlýna, pozemky parc.č. 678/2, 678/3, 678/4, 681, 682/1, 682/4, 684/2 tvoří jednotný funkční celek se stavbami, dále se jedná o zemědělské pozemky parc.č. 718/2, 718/3, 729 nacházející se nedaleko areálu mlýna, pozemky parc.č. 677/1, 678/1, 679/1, 679/2 tvoří plochu rybníka (p.č. 677/1) a pozemky navazující na vodní plochu rybníka (parc.č. 678/1, 679/1, 679/2) a pozemky parc.č. 680/1, 680/2, 680/3, 682/3 tvoří koryta vodního toku v areálu mlýna. Pozemky jsou rovinaté a mírně svažité s možností napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě.

Celková plocha pozemků dle výpisu LV č. 4 z Katastru nemovitostí činí celkem 56 508 m2.

Objekty na pozemcích p.č. St. 2/1, St. 2/2 a St. 3 a dále pozemky p.č. 682/1 a p.č. 684/2 jsou z hlediska platného ÚP určeny k zástavbě. Všechny ostatní pozemky jsou určeny k zemědělskému nebo vodohospodářskému účelu.

 

Součástí pozemků jsou:

Drobné vedlejší stavby (přístřešek pro koně a původní včelín)

Jedná se zejména o přístřešek pro koně jednoduché dřevěné konstrukce s pultovým zastřešením a původní včelín, který je také dřevěné konstrukce s ostrou sklonitou střechou. Objekty bez využití ve zhoršeném stavebně technickém stavu.

Letní kuchyně (původně strojovna)

Jedná se o otevřenou část objektu při zadním vstupu do 1.NP, původně tato část sloužila jako strojovna k mlýnu, dnes je využívána jako letní kuchyně

 

Čistírna odpadních vod pro 3 - 5 ekv. obyvatel – stavební a technologická část

Jedná se o čistírnu odpadní vod se stavební a technologickou částí stáří 5 let.

 

Venkovní úpravy

Jedná se zejména o přípojky inženýrských sítí (elektro, voda ze studen, kanalizaci do ČOV), zpevněné plochy, opěrné zídky, opěrné zdi hráze a oplocení.

 

Dle názoru znalce Ing. Jaroslava Fojtů všechny doposud provedené práce v interiéru jsou neodborně provedené a musí být realizovány znovu!

Příslušenství objektu tvoří po pravé straně při pohledu z jihu dřevěný objekt bývalé pilnice dále z jižní strany dvě stodoly a zemní sklep. Všechny tyto objekt v havarijním stavu s poškozenými nosnými konstrukce pouze k asanaci (pilnice a zemní sklep) nebo velmi nákladné rekonstrukci (stodoly). Dále je ve dvoře umístěna kopaná studna.

 

Upřesňující informace k aktuálnímu stavu dle Ing. Jaroslava Fojtů:

Zdivo smíšené v I.NP převážně kamenné bez izolace, dřevěné stropní konstrukce jsou v části napadeny dřevokazným hmyzem a houbami, krov po opravě krytina nová pálená taška vnitřní omítky až na omítky I. NP poškozené stejně jako omítky venkovní, které jsou hladké nikoliv břízolitové. Vnitřní instalace elektro, ZTI a ÚT jsou provedeny neodborně. Z jejich realizace lze předpokládat, že podobným neodborným způsobem jsou provedeny rozvody podlahového vytápění. Instalace zdroje tepla a TUV – kotel na dřevoplyn se zásobníkem jsou umístěny v I.NP původní části v naprosto nevyhovujících podmínkách – je zde vysoké riziko jejich nízké životnosti – vlhké prostředí. Instalované zařizovací předměty – vana a sprchový kout jsou neodborně nainstalovány!!  Původní kastlová ven a dovnitř otvíraná okna jsou dožitá stejně jako všechny vnitřní dveře.

Dle vyjádření památkového ústavu se na mlýn žádná právně závazná ochrana nevztahuje.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

Mgr. Jakub Hartman