Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Nýdek, č.p. 53, okr, Frýdek-Místek, vč. přilehlých pozemků

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby27.10.2021, 10:00:00
Nejnižší podání5 000 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1306-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je rodinný dům Nýdek, č.p. 53, okr, Frýdek-Místek, vč. přilehlých pozemků.

 

Obec Nýdek se nachází na trase Ostrava - Třinec – Žilina, asi 7 km východně od Třince. V obci základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Zpeněžovaný objekt leží na samotě, asi 1,5 km severně od centra obce. 

 

Přízemní, z části podsklepený objekt, vedený jako rodinný dům, se sedlovou střechou a volným půdním prostorem se nachází na samotě u lesa. Příslušenství objekt nemá a je pravděpodobně napojen pouze na přípojku vody ze skupinového gravitačního vodovodu a na přípojku NN. Odkanalizování do nefunkční jímky na vyvážení.

Objekt pravděpodobně z 30.let minulého století určen ke kompletní rekonstrukci.

Pozemek pod stavbou a dvorem p.č. St. 59 a pozemky kolem domu p.č.1209,1210,1213,1214 a 1216 vedené jako orná půda, trvalý travní porost a zahrada. Ideální pozemky k rekreačnímu využití v mírném jižním svahu nad obcí Nýdek. 

Celková plocha pozemků je 18 465 m2. 

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---