Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 965, k.ú. Slavkov u Opavy

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby26.10.2021, 10:00:00
Nejnižší podání1 860 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1323-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Soubor je dražen pod názvem „Pozemek parc. č. 965, k.ú. Slavkov u Opavy“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

- pozemek parc. č. 965 o výměře 930 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Slavkov u Opavy, obec Slavkov a okres Opava.

 

Obec Slavkov u Opavy se nachází na trase Opava – Olomouc, asi 3 km západně od Opavy. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dopravní spojení je zajištěno autobusovou a vlakovou dopravou. Zpeněžovaný pozemek parc. č. 965, evidované na LV č. 752 je umístěn na JV okraji obce, v ul. Osvobození, asi 400 m od železniční stanice. V místě možnost napojení na všechny IS obce.

Uvedený pozemek parc. č. 965, druh pozemku zahrada, má výměru 930 m2.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Fuchsig