Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 964/1 a parc. č. 964/2, k.ú. Slavkov u Opavy

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby26.10.2021, 09:00:00
Nejnižší podání236 800 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota70 000 CZK
Jednací číslo dražby1322-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Soubor věcí nemovitých je dražen pod názvem „Pozemek parc. č. 964/1 a parc. č. 964/2, k.ú. Slavkov u Opavy“ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

- pozemek parc. č. 964/1 o výměře 13 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr

 

- pozemek parc. č. 964/2 o výměře 135 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Na pozemku stojí stavba: Slavkov, č.p. 421, rod. dům, LV 820

 

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Slavkov u Opavy, obec Slavkov a okres Opava.

 

Obec Slavkov u Opavy se nachází na trase Opava – Olomouc, asi 3 km západně od Opavy. V obci je základní občanská vybavenost a kompletní infrastruktura. Dopravní spojení je zajištěno autobusovou a vlakovou dopravou. Zpeněžovaný pozemek parc. č. 964/1 a 964/2, evidovaný na LV č. 752 je umístěn na JV okraji obce, v ul. Osvobození, asi 400 m od železniční stanice. V místě možnost napojení na všechny IS obce.

 

Uvedený pozemek parc. č. 964/1 je veden jako společný dvůr, jeho výměra je 13 m2. Pozemek parc. č. 964/2 je veden jako zastavěná plocha pod stávajícím rodinným domem č.p. 421. Výměra pozemku činí 135 m2. Uvedený rodinný dům, č.p. 421 je ve vlastnictví jiné osoby a není předmětem této dražby.

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Fuchsig