Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemcích, k.ú. Lanžhot

Předmět byl vydražen za 80 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 580.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.7.2021, 10:00:00
Nejnižší podání80 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota20 000 CZK
Jednací číslo dražby1281-EDD/21

Schválení účastníci (2)

  • ID 586
  • ID 580

Průběh dražby

Informace

Soubor věcí nemovitých je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemcích, k.ú. Lanžhot “ a je tvořen těmito nemovitostmi:

 

LV č. 101:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 2322 o výměře 1 003 m2

 

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 2323 o výměře 1 634 m2

zapsáno na LV č. 101 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Lanžhot a obec Lanžhot

 

LV č. 27:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na pozemku parc. č. 3045 o výměře 4 602 m2

zapsáno na LV č. 101 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území Lanžhot a obec Lanžhot.

 

Pozemky PK 2322 a PK 2323 leží vedle sebe, nacházejí se v jižní části k. ú. Lanžhot, cca 1,3 km od centra Lanžhot a necelý 1 km od zastavěné části. Leží v těsné blízkosti vodní plochy, mokřadu, zvaného Výkop. V současné době nejsou přístupné, jsou součástí půdního bloku, který obhospodařuje zdejší zemědělské družstvo. Jedná se tedy o zemědělsky využívanou půdu. Platný územní plán nepočítá s jiným využitím.

 

Pozemek PK 3045 se nachází v jihovýchodní části k. ú. Lanžhot, cca 1,0 km od centra obce a asi 0,5 km od zastavěné části. Nevede k němu přístupová cesta. Je součástí půdního bloku, obhospodařovaného zdejším zemědělským družstvem. Jedná se rovněž o zemědělsky využívanou půdu. Platný územní plán nepočítá s jiným využitím.

 

Území pod Lanžhotem mezi řekami Moravou, Dyjí a Kyjovkou, kde se nacházejí i všechny tři výše uvedené pozemky, je aktivní záplavovým územím řeky Moravy.

 

Na katastru města probíhá komplexní pozemková úprava. Tato akce je velmi náročná na objem půdy, který bude zapotřebí při vytváření přístupových cest, remízků, mokřadů, biotopů či větrolamů.

Navrhovatel dražby

---