Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Zemědělský areál – lesní školka Kletné (bývalý CE WOOD, a.s.)

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.7.2021, 11:00:00
Nejnižší podání7 900 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 000 000 CZK
Jednací číslo dražby1269-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Jedná se o areál pěstitelské firmy o rozloze cca 8,5 ha sloužící k pěstování rychle rostoucích dřevin, který se nachází v poměrně zajímavé lokalitě snadno dostupné z D1, po levé straně silnice při vjezdu do obce Kletné u Městys Suchdol nad Odrou. Jako obslužné provozy slouží stávající výrobní a skladová hala, dále sestava kancelářských UNIMO buněk se zděnou kotelnou a objekt tzv. „sněžné jámy” na pozemku. Na pozemku p.č. 534/1 ve vlastnictví Městys Suchdol nad Odrou jsou umístěny ocelové nádrže na vodu s vodárnou sloužící jako akumulace vody z vrtané studny pro potřebu závlah. Ostatní pozemky slouží pro potřeby farmy.

V místě je možnost napojení pouze na rozvody silnoproudu, příjezd k hlavním objektům je možný po zpevněné komunikaci. Napojení objektů na vlastní zdroj vody, likvidace odpadních vod pravděpodobně v jímkách na vyvážení. Část zemědělských pozemků v ochranném pásmu dálnice D1.

 

Výrobní a skladová hala

Volné skladové prostory v jednotlivých částech oddělené zděnými příčkami, na konci objektu nefunkční kotelna na tuhá paliva.

Technické řešení:

Standardní montovaná ocelová hala se zděnými vnitřními příčkami a štítovými stěnami, obvodový plášť v kombinace zdiva a dřevěného zatepleného opláštění, zavěšené podhledy na ocelovém krovu, na krovu dřevěné krokve po vlašsku a eternitové vlnovky. Kompletní klempířské konstrukce, betonové podlahy, vnitřní hladké omítky, venkovní omítky břízolitové a dřevěné opláštění. Dřevěná vrata, dřevěná zdvojená okna a dřevěné vnitřní dveře. Standardní rozvody elektro 400/240 V a nefunkční ústřední vytápění.

Objekt v průměrném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou.

 

Sestava UNIMO buněk s kotelnou

Jedná se o sestavu 8 ks oboustranných UNIMO buněk se společnou vnitřní podélnou chodbou. Jednotlivé buňky slouží jako kanceláře, šatny a sociální zařízení zaměstnanců. Na konci sestavy je zděná kotelna na tuhá paliva.

Technické řešení:

Standardní montované UNIMO buňky na betonové základové desce. Objekty neužívané zchátralé vhodné pouze k asanaci – možnost využití pouze ocelové nosné konstrukce Všechno vnitřní vybavení a zařízení nefunkční dožité.

 

Napojení na inženýrské sítě

Objekty jsou napojeny pouze na rozvody silnoproudu a vlastní zdroj vody. Administrativní část má pravděpodobně pouze jímku na vyvážení odpadních vod.

 

V současnosti je školka osázená japonským topolem, který byl v zimě sklizen. Navrhovatel dražby se zavázal plantáž zrekultivovat, a to v období od doby konání dražby po doplacení ceny dosažené vydražením.

 

Část pozemků v areálu administrativní části lze po asanaci UNIMO buněk rozparcelovat a prodat k rekreačním účelům. Jedná se o plochu 1516 m2.

 

Většinu pozemků o rozloze 70 000 m2 včetně venkovních úprav lze využívat pouze jako zemědělské pozemky s možností využití pro podobné účely jako doposud – pěstební činnost pro lesní nebo ovocné stromky.

Navrhovatel dražby

WOOD CAPITAL s.r.o.