Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Stavební pozemek k.ú. Sobín, Praha

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby28.5.2021, 13:00:00
Nejnižší podání7 700 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 750 000 CZK
Jednací číslo dražby1265-EDD/21

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Stavební pozemek leží v hlavním městě Praha – Zličín – Sobín, v okrajové, západní části Sobína, na konci ulice Valtická (za rodinným domem Valtická 130/9, Sobín). Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, mírně svažitý, převážně zatravněný, částečně oplocený. Přístup a příjezd na dražený pozemek ze severní strany z nezpevněného pozemku parc. č. 41/11 zahrada ve vlastnictví jiných vlastníků. Služebnost není zapsaná v evidenci Katastru nemovitostí.

Dále je přístup a příjezd na dražený pozemek z komunikace Valtická, parc. č. 237 ve vlastnictví Hlavní město Praha, který je před draženým pozemkem nezpevněný. Z jižní strany pozemek sousedí se Sobínským potokem. Na draženém pozemku lze stavět s podmínkou vybudování zpevněné příjezdové komunikace (na parc. č. 41/11 a na části parc. č. 237), spodní, jižní část pozemku u Sobínského potoka nezastavitelná (zelené ochranné pásmo vodoteče). V ulici Valtická je vodovod a kanalizace, plyn a elektro. Na draženém pozemku je vrtaná studna. Pozemek je neudržovaný a zpustlý.

Dle územního plánování Prahy 17 se pozemky v této lokalitě řeší (v rámci zastavitelnosti) koeficientem.

V tomto případě je to kof. 0,2 podlažních ploch. Zbytek je zeleň. Při ploše tohoto pozemku je chráněná část Sobínský potok 839,5 m2.
Stavba cca 242 m2 = všechny budovy na pozemku.
Zahrada musí mít 786,5 m2 a zbývající část spadá pod chráněné území Sobínského potoka.

Hlavní město Praha – část Sobín je městskou čtvrtí na severozápadě městské části Praha – Zličín, městský správní obvod Praha 17. Dojezdová vzdálenost na metro Zličín cca 10 min.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D.