Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k pozemku parc. č. 1406/22 o výměře 2890 m2, k.ú. Krucemburk

Předmět byl vydražen za 1 030 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 502.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.4.2021, 11:00:00
Nejnižší podání400 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota100 000 CZK
Jednací číslo dražby1252-EDD/21

Schválení účastníci (4)

  • ID 517
  • ID 507
  • ID 503
  • ID 502

Průběh dražby

Informace

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK):

- parc. č. 1406/22 o výměře 2890 m2

zapsáno na LV č. 476 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro katastrální území Krucemburk, obec Krucemburk a okres Havlíčkův Brod.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ k pozemku zaps. ve zjednodušené evidenci KN – parc. č. 1406/22, situovaný na severním břehu rybníku Řeka se současným využití kempu využité ke stanovaní. U pozemku dosažitelné napojení na elektro, ostatní sítě nejsou k dispozici.

Městys Krucemburk je obcí se samostatnou působností. Je zde mateřská, základní škola, základní umělecká škola, prodejna, restaurace a zdravotní zařízení. V obci autobusová doprava, vlak v nedalekém Ždírci nad Doubravou.

Pozemek se nachází dle územního plánu v návrhové ploše Z25 s navrhovaným využitím RH – rekreace hromadná, s možností staveb ubytovacích zařízení a staveb souvisejících s účelem využití.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

POZOR!

Zápis o zahájení exekuce vedený ke dni konání dražby v katastru nemovitostí na předmětu dražby pod č.j. Z-1263/2021-601 je pouze formální. Dlužná částka byla dne 30.3.2021 v plné výši uhrazena. V současné době probíhá v katastru nemovitostí výmaz exekučního příkazu - číslo řízení Z-1348/2021.

To znamená, že do vlastnictví vydražitele přechází předmět dražby bez uvedených omezení.

Navrhovatel dražby

Lukáš Janáček