Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na RD Starkoč, č.p. 34

Předmět byl vydražen za 575 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 363.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby26.11.2020, 11:00:00
Nejnižší podání265 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota75 000 CZK
Jednací číslo dražby1208-EDD/20

Schválení účastníci (6)

 • ID 370
 • ID 368
 • ID 365
 • ID 363
 • ID 355
 • ID 353

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je následující:

a) Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na rodinném domě č.p. 34 s příslušenstvím a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemcích p.č. St. 119 a p.č. 155/9

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Starkoč. Předmět dražby se nachází na adrese Starkoč č.p. 34, 286 01 Starkoč. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku.

Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1047/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: OBEC Starkoč, č. p. 26, 28601 Starkoč. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 5 m od předmětu dražby.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, vlastní studnu, septik, trativod.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření znalce a dle odborného odhadu zpracovatele znaleckého posudku přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V 70. letech byla přistavěna část rodinného domu. V roce 2010 byla v rodinném domě položena keramická dlažba a byly opraveny rozvody elektro v obytné části. V roce 2012 byly vyměněny rozvody vody. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce omítek v kuchyni a byla nainstalována krbová kamna. V roce 2017 byla modernizována kuchyně a v roce 2018 bylo modernizováno sociální zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni dražby uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

 

Příslušenství stavby hlavní:

Vedlejší stavby:

Na zadní část rodinného domu (pohled z komunikace) navazuje zděný hospodářský objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na tento navazuje zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pravou část této navazuje zděná garáž s pultovou střechou krytou taškou pálenou a ocelový přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

 

Příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

 • oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích s betonovou
 • podezdívkou
 • ocelová vrata
 • ocelová vrátka
 • septik
 • studna
 • trativod
 • venkovní schody betonové
 • přístupový chodník z betonové dlažby
 • přístupový chodník betonový
 • přípojky IS

 

b) Spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku p.č. 566/2

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 566/2 - vodní plocha, v k.ú. Starkoč u Bílého Podolí, obec Starkoč, okres Kutná Hora, který je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

JUDr. Tamara Kropáčová