Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky, k.ú. Nemochovice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby17.12.2020, 11:00:00
Nejnižší podání1 500 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota450 000 CZK
Jednací číslo dražby1202-EDN/20

Schválení účastníci (5)

  • ID 382
  • ID 381
  • ID 380
  • ID 379
  • ID 378

Průběh dražby

Informace

Upozornění dražebníka: Předmět dražby je zatížen pachtovní smlouvou ze dne 28.5.2015, ze dne 21.11.2011 a ze dne 15.12.2011, které jsou zveřejněny v přílohách této dražby.

Obec Nemochovice na trase silnice I/50 Uherské Hradiště – Brno, asi 3 km severně od obce Brankovice.

Jedná se převážně o zemědělské pozemky užívané jako „orná půda” situované v katastru celé obce. Část pozemků je vedena jako ostatní plocha, v užívání ostatní komunikace jsou začleněny do obhospodařovaných lánu a tvořily pravděpodobně přístupové polní cesty.

Pozemky p.č. 4239/44 až p.č. 4239/158 vedené jako ostatní plochy a jsou součástí areálu zemědělského družstva a jsou určeny k zástavbě (průmyslová zóna).

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Navrhovatel dražby

---