Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky k. ú. Slup

Předmět byl vydražen za 225 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 326.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby9.9.2020, 11:00:00
Nejnižší podání100 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota30 000 CZK
Jednací číslo dražby1143-EDD/20

Schválení účastníci (3)

  • ID 328
  • ID 327
  • ID 326

Průběh dražby

Informace

Původně pravděpodobně jedna zemědělská usedlost na pozemcích p.č.497- p.č.500. Objekty na p.č.499 a p.č.500 byly z podstatné části asanovány, zůstala část pravděpodobně původních chlévů a cihelná zeď od ulice. Pozemky p.č. 499 a p.č.500 ve vlastnictví firmy Tirozet s.r.o. Ostatní pozemky původní zem. usedlosti p.č.497 ve vlastnictví státu - ÚZSVM a p.č.498 ve vlastnictví PF ČR.
Oceňované pozemky p.č. 499 a p.č. 500 v šířce pouze cca 7,5 m samostatně prakticky nezastavitelné z hlediska platného SÚP obce v zastavitelném území obce - rezidenční zástavba.

Navrhovatel dražby

---