Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek p.č. St. 73, k.ú. Zákoutí

Předmět byl vydražen za 35 800 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 316.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby4.9.2020, 15:00:00
Nejnižší podání34 800 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota10 000 CZK
Jednací číslo dražby1176-EDD/20

Schválení účastníci (3)

  • ID 317
  • ID 316
  • ID 310

Průběh dražby

Informace

Pozemek 320 m2, k.ú. Zákoutí

 

Předmětem prodeje je „Pozemek p.č. St. 73, k.ú. Zákoutí“ a je tvořen touto nemovitostí:
- pozemek p.č. St. 73 o výměře 320 m2, zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
vše zapsáno na LV č. 564 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Zákoutí, obec Blatno a okres Chomutov.
Jedná se o stavební pozemek obdélníkového tvaru. Plocha je krytá panelovými bloky spolu s torzem cihlové zdi výšky cca 50 cm lemující jižní hranu pozemku. Pozemek je neudržovaný, porostlý travinami a dalšími rostlinami. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí.

Navrhovatel dražby

---