Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek p.č. St. 27/2, k.ú. Pšov u Podbořan

Předmět byl vydražen za 239 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 321.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby4.9.2020, 12:00:00
Nejnižší podání239 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota70 000 CZK
Jednací číslo dražby1173-EDD/20

Schválení účastníci (1)

  • ID 321

Průběh dražby

Informace

Předmětem prodeje je soubor věcí nemovitých dražený pod názvem „Pozemek p.č. St. 27/2, k.ú. Pšov u Podbořan“ a je tvořen touto nemovitostí:

- pozemek p.č. St. 27/2 o výměře 296 m2, zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 27/2

vše zapsáno na LV č. 65 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, pro katastrální území Pšov u Podbořan, obec Podbořany a okres Louny.

Jedná se o stavební pozemek s půdorysem ve tvaru písmene L, který je zastavěn stavbou bez č.p./č.e. bývalého zemědělského objektu. Jedná se o cihlovou stavbu se sedlovou střechou. Objekt vykazuje značný stupeň devastace a poškození, chybí některá okna a dveře, střecha vykazuje znaky dlouhodobého zatékání a chybí část střešní krytiny. Objekt je zděný, byl pravděpodobně založen na základových pasech a skládal se ze 2 nadzemních podlaží a podkroví. Střecha má sedlový tvar, a je částečně pokryta krytinou z režných střešních tašek. Krovy jsou dřevěné, klempířské prvky chybí.

Nebylo doloženo, zda byl pro daný objekt vydán demoliční výměr či nikoli. Nebyly zjištěny přípojky inženýrských sítí.

Pšov je malá vesnice, část města Podbořany v okrese Louny. Nachází se asi 4,5 km na severovýchod od Podbořan. Oceňovaná nemovitá věc se nachází ve střední části Pšova východním směrem v nadmořské výšce cca 320 m.n.m. s příjezdem z hlavní cesty přes pozemek Města Podbořany. Okolí je tvořeno nesouvislou zástavbou rodinných domů a zemědělských staveb.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---