Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Jihoměstský pivovar Praha – Chodov

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby21.8.2020, 11:00:00
Nejnižší podání35 000 000 CZK
Min./max. příhoz100 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota4 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1133-EDN/20

Schválení účastníci (1)

  • ID 307

Průběh dražby

Informace

Dražená nemovitost je součástí sídlištní zástavby postavené v průběhu 70. a 80. let minulého století na území tehdejšího starého Chodova. Hlavní stavbou nemovitosti je objekt ”Jihoměstského pivovaru„ č.p. 1602 postavený na pozemku č. parc. 2917 - zast. pl. a nádvoří, který vznikl přestavbou původní blokové sídlištní kotelny. Dalším draženým objektem je objekt sousední bývalé trafostanice postavené na pozemku č. parc. 2919 - zast. pl. a nádvoří. Přístup k nemovitosti je po městských zpevněných komunikacích, a to odbočením z hlavní silnice, ulice Hviezdoslavova do menší obslužné sídlištní komunikace, ulice Michnova. Na rohu této ulice a další místní obslužné komunikace, ulice Podjavorinské, pak nemovitost leží. V okolí nemovitosti se nachází klasická sídlištní zástavba panelovými objekty bydlení a občanskou vybaveností (zdravotnické středisko, školy, školky a základní obchodní vybavenost), s poměrně značným pohybem osob a jejich velkou koncentrací. Díky nedalekým stanicím metra trasy C – Háje a Opatov je lokalita dobře dostupná i z centra města. Polohu v místě s ohledem na charakter nemovitosti lze považovat za dobrou až velmi dobrou.
Celkový popis nemovité věci (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství)
Předmětem dražby je zděný objekt bývalé blokové kotelny, který byl v roce 2010 přestaven na objekt ”Jihoměstského pivovaru„ č.p. 1602. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a přístavbou, který je postaven jako volně stojící na pozemku č. parc. 2917 - zast. pl. a nádvoří.
Dalším objektem je objekt bývalé trafostanice postavené na pozemku č. parc. 2919 - zast. pl. a nádvoří, který zatím bez zásadní přestavby (pouze s demontovanou technologií) slouží jako skladové prostory.
Pivovar je funkční, funguje jako restaurační zařízení, na okolních pozemcích ve vlastnictví HMP, které má vlastník pronajaty, je situována letní zahrádka a parkovací plochy.
Předmětem dražby je objekt s malým pivovarem, restauračním provozem a výrobnou paštik.
Dispoziční řešení:
1. NP – pivnice, toalety, kuchyně, sklady a zázemí pro vaření piva. Užitná plocha 411 m2
2. NP – galerie (rozšiřující prostory pivnice v 1. NP) - propojeno kovovým schodištěm, toalety, kancelář, šatna strojovna. Užitná plocha 445 m2
Přístavba – výrobna, kancelář, WC, sklad
Popis tech. stavu stavby
Původní stavba blokové sídlištní kotelny byla postavena před cca 50 roky. V roce 2009 bylo vydáno odborem výstavby ÚMČ Prahy 11 stavební povolení na „Stavební úpravy bývalé kotelny” c.j. OV/2008/003995/Kři-roz a v roce 2010 byla stavba stejným odborem tato stavba kolaudována – kolaudačním rozhodnutím c.j. MČP11/10/015921/OV/Kři. Z původní stavby zůstala zachována pouze část nosné konstrukce, ostatní konstrukce a vybavení byly provedeny nově. Technický stav objektu je velmi dobrý, bez jakýchkoliv vad či poruch. Budova samostatně stojící, zděná, střecha plochá s živičnou krytinou, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnější i vnitřní omítky hladké, dveře hladké plné, podlahy keramická dlažba, okna plastová, vytápění ústřední s rekuperací.

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Lajza