Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov

Předmět byl vydražen za 1 710 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 256.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby15.5.2020, 11:00:00
Nejnižší podání1 100 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 100 000 CZK
Dražební jistota300 000 CZK
Jednací číslo dražby1074-EDD/19

Schválení účastníci (11)

 • ID 260
 • ID 259
 • ID 258
 • ID 257
 • ID 256
 • ID 255
 • ID 254
 • ID 233
 • ID 227
 • ID 221
 • ID 218

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníků Jaroslava Závadská a Zdeněk Závadský, oba bytem: Na Vyhlídce 567/33, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov. 
 
Soubor je dražen pod názvem „Bytová jednotka 2+1, č. 567/1, k.ú. Vyškov“ a je tvořen těmito nemovitostmi: 
 
- bytová jednotka č. 567/1, způsob využití byt, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 596/13592 Vymezeno v:  Budova Vyškov – Předměstí, č.p. 567, 622, byt. dům. LV 8584    na parcele 566/8, LV 8584    Parcela 566/8, zastavěná plocha a nádvoří 
 
to vše zapsáno na LV č. 9049 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov, pro katastrální území Vyškov, obec a okres Vyškov (dále jen „předmět dražby“). 

 

Celkový popis předmětu dražby

Samostatně stojící bytový panelový dům č.p. 567 a č.p. 622 se dvěma vchody, v každém vchodě  jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. V prvním podzemním podlaží se nachází společné prostory, v I. až IV. NP vždy tři bytové jednotky na podlaží. V jednom vchodě se tedy nachází celkem 12 bytových jednotek, v celém bytovém domě dohromady 24 bytových jednotek v osobním vlastnictví.  Bytová jednotka č. 567/1 v I.NP po levé straně schodiště, o velikosti 2+1. Dispozice bytu je následující – vstup do podélné středové chodby, vlevo WC, koupelna a vchod do kuchyně. Na konci chodby vpravo je ložnice, vlevo obývací pokoj, v čele chodby je šatna. Jednotka nemá balkon ani lodžii. Součástí bytové jednotky je sklep v I.PP. Bytový dům je po revitalizaci ve velmi dobrém ST stavu, bytová jednotka neudržovaná ke kompletní rekonstrukci. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště.  Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené ve vnitrobloku bytového domu nebo na přilehlé ulici. Bytová jednotka není pronajímána. Věcná břemena na LV zapsána nejsou Pozemek pod bytovým domem p.č. 566/8 o výměře 426 m2, podíl pro oceňovanou BJ je 596/13592. Přístup z veřejného pozemku p.č. 567/34 ve vlastnictví města Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov - Město, 68201 Vyškov.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží. 

 

Navrhovatel dražby

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol.