Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na RD č.p. 349 vč. přilehlých pozemků, k.ú. Mikulčice“

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby17.9.2019, 11:00:00
Nejnižší podání70 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota20 000 CZK
Jednací číslo dražby1062-EDD/19

Schválení účastníci (1)

  • ID 150

Průběh dražby

Informace

Soubor je dražen pod názvem „Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na RD č.p. 349 vč. přilehlých pozemků, k.ú. Mikulčice“ a je tvořen těmito nemovitostmi:
Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 na níže uvedených nemovitostech:
- pozemek parc. č. 151/4 o výměře 7 m2; zahrada; způsob ochrany zemědělský půdní fond
- pozemek parc. č. 160 o výměře 58 m2; orná půda; způsob ochrany zemědělský půdní fond
- pozemek parc. č. 658 o výměře 309 m2; zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Mikulčice, č.p. 349, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 658


to vše zapsané na listě vlastnictví č. 1110, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro katastrální území Mikulčice, Obec Mikulčice, okres Hodonín.

Oceňovaný rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Součástí domu je i půda. Dům pochází asi z roku 1955. Před 12 lety byly provedeny dílčí modernizace - koupelna, WC, podlahové krytiny. Nemovitost je víceméně v původním stavu. Základy jsou smíšené bez funkční izolace, objekt je zděné konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha sedlová, v části pultová, střešní krytinu tvoří pálená taška, v části plechová pozinkovaná a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou břízolitové z ulice a vápenné ve dvoře.


Dispozičně je dům řešen jako 4+2. Podlahová plocha činí 133,50 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 158,10 m2.
Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. Dům je vytápěn ústředně pomocí plynového kotle – mimo provoz, nefunkční a topná tělesa jsou závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody instalován bojler.
Přilehlý pozemek parc. č. 658 o výměře 309 m2 je částečně zastavěn stavbou výše popsaného rodinného domu, na části se nachází stavba garáže a sklad a částečně tvoří dvorek. Je bez porostů a pozemek není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dále jsou součástí ocenění i pozemky parc. č. 151/4 a 160 o celkové výměře 65 m2, které se nacházejí asi 550 m severovýchodně od domu a dříve sloužily k drobnému zahradničení, nyní zarostlé a bez využití.
Dům je situovaný v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. 

Navrhovatel dražby

---