Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim

Předmět byl vydražen za 230 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 147.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby13.9.2019, 11:00:00
Nejnižší podání200 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 50 000 CZK
Dražební jistota50 000 CZK
Jednací číslo dražby1046-EDD/19

Schválení účastníci (2)

  • ID 149
  • ID 147

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Richarda Köstela a Martiny Köstelové, bytem Resselovo nám. 113, 537 01 Chrudim.


Soubor je dražen pod názvem „id. podíly ve výši 1/6 na nemovitosti č. p. 971/11, Chrudim“


a je tvořen těmito nemovitostmi:


- ideální 1/6 jednotky č. 671/11, kterou je byt o velikosti 2+1 v budově č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377,


- ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na společných částech domu č. p. 669, 670,671, 672 a 673 v části obce Chrudim III na pozemku označeném jako stp. č. 2377,


- ideální 1/6 spoluvlastnického podílu ve výši 192/10000 na pozemku označeném jako stp. č. 2377,


to vše zapsáno na LV č. 5750 a LV č. 9367 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, pro katastrální území Chrudim, obec Chrudim a okres Chrudim (dále jen „předmět dražby“).

 

Dům (bytový) se nachází v obci Chrudim a to v její okrajové části, jižní stranu lemuje ulice Dr. Václava Peška, východní stranu ulice Palackého. Okolí domu tvoří převážně rezidenční zástavba (bytové domy) a východně se nachází supermarket Penny, severně pak ZŠ a UŠ, jižně
mateřská školka. Dům má pět samostatných hlavních vstupů a je tak členěn na pět sekcí. V obci je vlakové i autobusové nádraží, dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, přístup po zpevněné komunikaci, obec Chrudim má komplexní občanskou vybavenost.


Popis objektů:


Budova čp. 669 - 673
Objekt je zděné konstrukce s dodatečným zateplením, sekce čp. 669 tvoří západní stranu bytového domu a je o 3 NP s plochou střechou, střední jižní část sekce čp. 670 – 672 je o 4 NP se šikmou střechou a východní stranu domu uzavírá sekce čp. 673 o 3 NP se šikmou střechou.
Jednotlivá podlaží jsou vertikálně spojena dvouramenným schodištěm, přičemž 1.PP tvoří technické podlaží (sklepy, kola, kočárky, sušárna…), nadzemní podlaží jsou pak obytná. Základy - pravděpodobně betonové, nosné i nenosné stěny jsou zděné, stropy s rovným podhledem, pravděpodobně panelové, Střecha šikmá sedlová s taškovou krytinou, osazen bleskosvod, dům po revitalizaci – nová střecha, nová plastová okna, dodatečné zateplení obvodového pláště, nové klempířské konstrukce. Budova je napojena na vodovodní a kanalizační řád, elektroinstalaci, zemní plyn, přesné stáří není známo – stanoveno odborným odhadem.

Byt č. 671/11


Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1, která je situována ve 4. podlaží bytového domu č. p. 671, kde v této sekci jsou vždy tři byty o velikosti 2+1 na podlaží. Část bytu je orientována na jih, menší část na sever. S ohledem na skutečnost, že znalci nebyl umožněn přístup do
předmětného bytu, znalec tak vycházel z dostupných zdrojů a informací a dále vycházel ze znalosti daného místa. Ve stanovení ceny obvyklé se s přihlédnutím na trvalé obývání bytu, byl dán předpoklad, že byt je v průměrném technickém stavu.


Celková podlahová plocha činí 50 m2, k bytu náleží sklep 1,8 m2

 

Pozemky:


Pozemek označený jako stp. č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 953 m2, je po celé ploše zastavěn bytovým domem č. p. 669- 673, rovinatý, ve tvaru mnohoúhelníku.

Navrhovatel dražby

Euroinsolvence v.o.s.