Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky FIVEGGS, SE

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.4.2019, 11:00:00
Nejnižší podání10 000 CZK
Min./max. příhoz500 CZK / neomezeno
Dražební jistota3 000 CZK
Jednací číslo dražby1014-EDD/19

Schválení účastníci (1)

  • ID 131

Průběh dražby

Informace

1) Pohledávka na náhradu škody za neoprávněné výběry z účtu dlužníka FIVEGGS, SE za: Jan
Scheinost, datum narození 25. 2. 1969, Oxana Kotrčová, datum narození 13. 6. 1973;
Pohledávka ve výši 4.340.677,75 Kč z titulu náhrady škody za Janem Scheinostem a
Oxanou Kotrčovou z titulu finančních prostředků vybraných z bankovního účtu dlužníka,
avšak nepoužitých pro podnikání dlužníka, zapsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka
FIVEGGS, SE, IČ: 241 83 407, pod č. 20 (dříve po2);


2) Pohledávka z titulu náhrady škody za: Jan Scheinost, datum narození 25. 2. 1969, Oxana
Kotrčová, datum narození 13. 6. 1973; Pohledávka ve výši 311.630 Kč z titulu náhrady
škody za Janem Scheinostem, Oxanou Kotrčovou z titulu finančních prostředků uhrazených
z účtu dlužníka na školné pro syny Oxany Kotrčové a Jana Kotrče, zapsaná v soupisu
majetkové podstaty dlužníka FIVEGGS, SE, IČ: 241 83 407, pod č. 21 (dříve po3)


3) Pohledávka z titulu náhrady škody za: Jan Scheinost, datum narození 25. 2. 1969, Oxana
Kotrčová, datum narození 13. 6. 1973; Pohledávka ve výši 242.057 Kč z titulu náhrady
škody za Janem Scheinostem, Oxanou Kotrčovou z titulu finančních prostředků uhrazených
z účtu dlužníka na školné pro syny Oxany Kotrčové a Jana Kotrče, zapsaná v soupisu
majetkové podstaty dlužníka FIVEGGS, SE, IČ: 241 83 407, pod č. 22 (dříve po5)

Navrhovatel dražby

JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D.