Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Barokní sýpka, k.ú. Staré město pod Landštejnem

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby7.6.2018, 11:00:00
Nejnižší podání400 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota120 000 CZK
Jednací číslo dražby936-EDD/18

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Jedná se o původní zámeckou sýpku, postavenou asi před 250-ti lety v mírně svažitém terénu na jižním okraji obce u hřbitova postavené na pozemku p.č. St. 175 o výměře 321 m2, nemovitost je přístupná ze západní a jižní strany od komunikace do 1. nadzemního podlaží. Terén na východní straně sýpky je v úrovni parapetu zazděných oken v 1. NP.

Sýpka je nemovitou kulturní památkou. Při předpokládané rekonstrukci objektu bude Národní památkový ústav – územní pracoviště České Budějovice jako dotčený orgán státní správy uplatňovat požadavky na zachování dřevěných nosných konstrukcí uvnitř objektu a požadavky na vnější vzhled objektu. Vnitřní dřevěné konstrukce se světlou výškou jednotlivých podlaží od 2,80 m do 3,10 m budou omezovat variabilní využití objektu. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími a půdou pod sedlovým krovem. Jednotlivá podlaží tvoří vždy samostatný prostor. Nemovitost není připojená na el. energii - v současnosti odpojeno. (Původní připojení střešníkem). Nemovitost nelze připojit na obecní vodovod a kanalizaci. Nemovitost nebyla v posledních desítkách let udržována, je ve špatném technickém stavu a bude vyžadovat zásadní opravy. V důsledku poškozené střešní krytiny do objektu zatéká, uhnívá krov a podlahy pod otvory ve střeše, rozšiřuje se houba. Nástřešní pozinkové žlaby jsou děravé a zatéká také do zděných obvodových konstrukcí v místech pozednic. Objekt je zajímavý a vhodný pro milovníky historie. Nutná kompletní rekonstrukce.

Jelikož se jedná o nemovitou  kulturní památku, městys  Staré Město pod Landštejnem  předpokládá, že i v budoucnu bude nemovitost sloužit, jako objekt občanské vybavenosti. 

Navrhuje, aby objekt po rekonstrukci sloužil a byl využit např. jako  muzeum, výstavní prostory a prostory k pořádní kulturních aktivit.

Navrhovatel dražby

Městys Staré Město pod Landštejnem