Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Ostatní

Pohledávky Monarch Praha s.r.o.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby31.7.2024, 12:00:00
Nejnižší podání20 000 CZK
Min./max. příhoz1 000 CZK / 10 000 CZK
Dražební jistota5 000 CZK
Jednací číslo dražby1540-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Pohledávka za Ing. Tomášem Ječným ve výši 1.700.000, - Kč s příslušenstvím

 

Podrobnosti: pohledávka za Ing. Tomášem Ječným, bytem: Vašátkova 1019/2, 198 00 Praha 9, ve výši 1.700.000, - Kč s příslušenstvím z titulu Smlouvy o zápůjčce; pohledávka je vymáhána v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 52 C 377/2021.

 

Pohledávka za Pavlem Šedivým ve výši 719.997, - Kč s příslušenstvím

 

Podrobnosti: pohledávka za Pavlem Šedivým, bytem: Praha 9 – Letňany, Běloveská 169, PSČ: 190 00 ve výši 719.997, - Kč s příslušenstvím z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 4. 1. 2021; pohledávka je vymáhána v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 12032/2021, ve kterém je řešen úpadek dlužníka Pavla Šedivého, a to oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

 

Dražebník ani navrhovatel neručí za existenci ani dobytnost předmětu elektronické dražby a vydražitel se vzdává svých práv z vadného plnění.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, v jakém se v době konání dražby nachází, včetně stavu dokladů a dokumentace a stavu nalézacího řízení vedeného o vymožení předmětu dražby.

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý

Přiložené dokumenty