Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Movité věci

Energetické kontejnery

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby31.7.2024, 11:00:00
Nejnižší podání50 000 CZK
Min./max. příhoz2 000 CZK / 20 000 CZK
Dražební jistota15 000 CZK
Jednací číslo dražby1539-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí movitých, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví dlužníka Monarch Praha s.r.o., IČ: 624 11 918, se sídlem: Běloveská 169, Letňany, 199 00 Praha 9.

 

Soubor věcí movitých je dražen pod názvem „Energetické kontejnery“.

- Energetický kontejner 00 – mobilní zařízení pro využití energie větru a slunce (HPS 500)

Podrobnosti: mobilní zařízení pro využití energie větru a slunce (HPS 500), s.č. 101 468-3, v.č. SY16C003193

- Energetický kontejner 01 – mobilní zařízení pro využití energie větru a slunce (HPS 500)

Podrobnosti: mobilní zařízení pro využití energie větru a slunce (HPS 500)

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby (§ 63 odst. 1 věta druhá zákona o veřejných dražbách).

 

Smluvní strany se dohodly, že předmět dražby bude dražen ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

JUDr. Lukáš Holý

Přiložené dokumenty