Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemek parc. č. 711/1, k.ú. Kladeruby nad Oslavou vč. stavby RD

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby25.7.2024, 11:00:00
Nejnižší podání5 571 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota750 000 CZK
Jednací číslo dražby1584-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Předmětem dražby je rodinný dům nezapsaný v KN vč. pozemku p.č. 711/1. 

Jedná se o bungalov, který má jedno nadzemní podlaží a není podsklepený. Dům je napojen na elektrickou síť a vodovod. Splaškové vody jsou odvedeny do provizorní jímky.

V domě se nachází jeden byt.

 

Stavba rodinného domu byla povolena Rozhodnutím o umístění stavby ze dne 4. 5. 2009, které nabylo právní moc dne 30. 5. 2009. Povolení vydal Městský úřad Náměšť na Oslavou pod č.j. MNnO 1382/Výst/Ko. Rodinný dům dosud nebyl zkolaudován a není zapsán v katastru nemovitostí. Rodinný dům je v současné době nedokončený. Stavba byla započata v roce 2008. Na stavbě domu není proveden nátěr fasády, chybí svody dešťové vody, chybí povrch podlahy na terase. Do domu zatéká kolem komína. Dům je v dobrém technickém stavu.

 

Pozemek a příslušenství rodinného domu

Pozemek p.č. 711/1 o výměře 1583 m2 je evidován v katastru nemovitostí druhem orná půda je zapsán na LV č. 214 a je rovněž předmětem dražby. Pozemek je v platném územním plánu zařazen v ploše „SV – Plochy smíšené obytné venkovské“. Na části pozemku je postaven rodinný dům a zbylá část pozemku je využívána jako zahrada. Dále se na pozemku nachází trvalé porosty a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství rodinného domu. Jedná se o venkovní úpravy: venkovní bazén, dlažba okolo bazénu, zpevněné plochy, oplocení z betonových plotových prvků. Venkovní úpravy jsou zanedbané. K domu náleží inženýrské sítě, které jsou i předmětem ocenění/dražby: přípojka elektřiny, vodovodu, kanalizace do provizorního septiku. K domu také náleží provizorní septik.

 

Obec Kladeruby nad Oslavou se nachází mezi Náměští nad Oslavou a Moravským Krumlovem, a to přibližně 6,5 km jižně od Náměště nad Oslavou. V obci je evidováno 191 obyvatel a má celkovou rozlohu 12,76 km2. V místě se nachází zastávka autobusu, obecní úřad, obchod s potravinami, restaurace a sportoviště. V obci je možnost napojení na elektřinu a kanalizaci. Rodinný dům se nachází asi 150 m východně od obecního úřadu. Zastávka autobusu je vzdálena asi 250 m. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.“

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží (úhrnkem).

Navrhovatel dražby

Mgr. Martin Fuchsig / Hana Vaculíková