Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Stavební parcela Vilémov, okres Děčín

Předmět byl vydražen za 1 000 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1284.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.7.2024, 14:30:00
Nejnižší podání1 000 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 500 000 CZK
Dražební jistota250 000 CZK
Jednací číslo dražby1627-EDD/24

Schválení účastníci (1)

  • ID 1284

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Vilémov se nachází v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku cca 20 km severozápadně od Varnsdorfu a 3 km východně od hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní občanskou vybaveností. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve Varnsdorfu. V obci se dále nachází obecní úřad, pošta, knihovna, restaurace, potraviny. Dopravní obslužnost obce zajišťují vlaky a autobusy. Dražené nemovité věci se nachází na severním okraji obce v zástavbě rodinných domů a na okraji zastavěného území.

 

Dražený pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako zemědělský pozemek – orná půda a jeho rozloha činí 1.988 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako „B – plochy bydlení“. Klíčové pro ocenění pozemku jeho možné využití (i budoucí) s ohledem na platnou územně plánovací dokumentaci obce, ale také na faktickou možnost využití pozemků s ohledem na možné limitní faktory

Na pozemku se v části nacházejí okrasné dřeviny. Část pozemku je oplocena živým plotem, zbývající část je neoplocena. Pozemek je mírně svažitý. Na pozemek pravděpodobně částečně zasahuje stavba dřevěné kolny – stavba bez základů.

Přístup k pozemku je možný pouze přes pozemek odlišného vlastníka, bez zřízených věcných břemen.

Pozemek je umístěn na severovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je v obci spíše malá – vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Mgr. Kateřina Siudová