Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Malý Šenov č.p. 55, Velký Šenov

Předmět byl vydražen za 10 000 000 CZK účastníkem dražby s identifikátorem 1287.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.7.2024, 13:30:00
Nejnižší podání10 000 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 500 000 CZK
Dražební jistota1 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1625-EDD/24

Schválení účastníci (1)

  • ID 1287

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Velký Šenov, místní část Malý Šenov se nachází v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku cca 20 km severozápadně od Varnsdorfu a 3 km východně od hraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní občanskou vybaveností. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve Varnsdorfu. V obci se dále nachází obecní úřad, pošta, knihovna, restaurace, potraviny. Dopravní obslužnost obce zajišťují vlaky a autobusy. Nemovité věci se nachází na jižním okraji obce po pravé straně silnice ve výjezdu na Rumburk.

 

Předmětem dražby je dvoupodlažní podsklepený rodinný dům vilového typu, nepravidelného půdorysu. Založení na kamenných základových pasech, konstrukce zděná klasickým způsobem, zdivo převážně cihelné, případně s příměsí kamene. Tloušťka zdiva cca od 0,70 cm dle podlaží až do 0,50 resp. 0,30 cm. Stropy na PP klenbové, jinak klasické trámové polospalné s podhledy. Střecha sedlová členitá, bez obytného podkroví, výklenek ve střešní části zakončen věžičkou. Střešní krytinu tvoří osinkocementové šablony (typ Dacora), klempířské prvky jsou měděné, v části pozinkované. Vnější omítky štukové provedené na zateplení polystyrenem (10 cm).

Dle sdělení vlastníka pochází objekt z roku 1892. V roce 2003 proběhly na domě všechny zásadní rekonstrukce, kterými byla obnovena životnost konstrukčních prvků stavby, včetně zateplení stavby, výměny výplní otvorů, instalace vnitřních rozvodů, rekonstrukce a obnova interiérů, oprava střechy včetně výměny střešní krytiny, instalace otopného systému apod.

V domě proběhlo orientační měření obytné plochy, každé patro o výměře 160,00 m2, sklepní část domu jako příslušenství o obdobné výměře cca 160,00 m2. Započitatelná podlahová plocha tak činí 320,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 480,00 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována dřevěná Euro okna s izolačním dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. V domě více základního příslušenství – standardně vybaveno rohovou vanou, sprchovým koutem, umyvadlem, toalety klasické, závěsné. V domě jsou použity dřevěné plné interiérové dveře, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Osvětlovací techniku tvoří lustry a stropní svítidla. Pochozí krytiny podlah převážně dlažba a parkety.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je: vodovod, k dispozici také studna, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je připojen. V domě je ústřední vytápění řešené pomocí tepelného čerpadla, v 1.NP s rozvodem do podlahového vytápění, jinak závěsné radiátory. Ohřev vody je zajištěn samostatným tepelným čerpadlem a bojlerem.

 

Stav objektu je dobrý s průměrným opotřebením s ohledem na dobu od provedení celkové opravy. Fasáda domu s dílčími nedostatky – je zde patrné místní zatékání pod zateplení fasády a odfukující omítky od zateplovacího systému. Nátěr fasády dožitý.

Součástí užívaného funkčního celku jsou kromě zastavěného pozemku parc. č. st. 119 také pozemky parc. č. 737/1 a 757/4. Jedná se o rovinatou zahradu s několika vzrostlými stromy a okrasnými keři. Oplocení pletivem do ocelových a betonových sloupků, v části s kamennou podezdívkou, v části je plot zděný z jednobarevných štípaných cihel. Na pozemku zpevněné plochy zámkovou dlažbou, opěrné kamenné zídky a altán. Brány ocelové, kovářské provedení.

Na pozemku parc. č. 737/1 a 757/4 je provedena stavba garáže – jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, klasické zděné konstrukce, založení na betonových pasech, podlahy betonové. Vrata sekční, napojení na elektřinu. Stavba vystavěna bez povolení cca v letech 2006–2007.

Nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: na pozemcích parc. č. 737/1 a parc. č. 757/4 je umístěna stavba garáže, která není zapsána v katastru nemovitostí. Ke stavbě nebyla předložena žádná dokumentace, a tuto stavbu uvažuji bez dalšího jako provedenou bez povolení, bez kolaudace.

Objekt je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami, včetně výrobních objektů. Dostupnost obchodů je malá – vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního využití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=UJe6Kj-T08Y

 

 

Navrhovatel dražby

Mgr. Kateřina Siudová