Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Malý Šenov č.p. 58, Velký Šenov

Předmět nebyl vydražen.

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.7.2024, 13:00:00
Nejnižší podání2 170 000 CZK
Min./max. příhoz10 000 CZK / 1 000 000 CZK
Dražební jistota500 000 CZK
Jednací číslo dražby1624-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Místopis

Obec Velký Šenov, místní část Malý Šenov se nachází v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku cca 20 km severozápadně od Varnsdorfu a 3 km východně od hraničního přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz.. Jedná se o obec s rozvinutou infrastrukturou a se základní občanskou vybaveností. Rozšířená nabídka občanského vybavení je dostupná ve Varnsdorfu. V obci se dále nachází obecní úřad, pošta, knihovna, restaurace, potraviny. Dopravní obslužnost obce zajišťují vlaky a autobusy. Nemovité věci se nachází na jižním okraji obce po pravé straně silnice ve výjezdu na Rumburk.

a)

Předmětem dražby je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba rodinného domu s obytným podkrovím. Dle dochované charakteristiky domu předpokládám, že se jedná o původní objekt z 20. let 20. století. V roce 2019 započala celková rekonstrukce domu, při které byly doposud obnoveny dílčí konstrukční prvky (zateplení pláště, omítky, střešní krytiny, oken a rozvodů energií), značná část interiérů stavby však není dokončena.

Základy domu jsou kamenné, svislé konstrukce jsou zděné klasickým způsobem, převážně cihelné zdivo, stěny mají tloušťku cca 40 - 50 cm, stropy jsou dřevěné trámové, nad PP jsou cihelné do ocelových „I“ nosníků. Objekt má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří kanadský šindel a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou fasádní vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem.

V domě se nachází koupelna o výměře 6,85 m2, místnost o výměře 18,85 m2, chodba o výměře 4,90 m2, předsíň o výměře 6,80 m2, místnost o výměře 18,70 m2, místnost o výměře 6,70 m2, schodiště o výměře 16,30 m2, chodba o výměře 4,50 m2, místnost o výměře 32,65 m2, koupelna o výměře 5,00 m2, koupelna o výměře 5,00 m2, místnost o výměře 12,15 m2, sklep o výměře 33,70 m2. Podlahová plocha činí 138,40 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 172,10 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové, v části upraveny perlinkou a lepidlem, v části chybí. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vnitřní součásti a vybavení zcela chybí -

v rekonstrukci. Podlahy betonové, v podkroví OSB desky. Centrální schodiště betonové s ocelovým zábradlím. Vnitřní podhledy a zaklopení trámů v podkrovní části SDK se zateplením.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. Dům je bez vytápění, nejsou instalována topná tělesa a nemá zdroj teplé vody.

Stavebně technický stav hlavních konstrukčních prvků je dobrý, dům v započaté nedokončené rekonstrukci.

Obvod budovy rodinného domu neodpovídá stavu zakreslenému v katastru nemovitostí, v minulosti byla provedena doposud nezakreslená přístavba verandy.

 

Pozemky dražené spolu s objektem jsou rovinaté. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny, oplocení pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě, s možností parkování je na vlastním pozemku.

Součástí dražby je také stavba garáže, která není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu s rovnou střechou, střešní krytina svařovanou lepenkou, pozinkované oplechování, vrata dvoukřídlá dřevěná, v zadní části vstup dveřmi. Podlaha betonová, vnitřní i vnější omítky vápenocementové, napojené na síť elektro. Stav zanedbaný, spíše k rekonstrukci.

 

Objekt je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami, včetně výrobních objektů. Dostupnost obchodů je malá – vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

 

b)

Pozemek pod parc. č. 754/3, situovaný naproti výrobního areálu přes komunikaci parc. č. 989/1, který je dle ÚP v ploše určené k bydlení pro možnou výstavbu objektu rodinného domu.

Pozemková parc. č. 754/3 se dle dříve platného územního plánu obce Velký Šenov nacházela v ploše BU – bydlení všeobecné. Aktuálně probíhá změna územního plánu a plocha pozemku bude dle sdělení Městského úřadu města Velký Šenov – odbor územního plánování ponechán v původní ploše určené k výstavbě rodinných domů.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jako neplodná půda o celkové výměře 900 m2. Situován je přímo naproti výrobního areálu a tvoří proluku ve stávající zástavbě původních, a i nově vznikajících rodinných domů. V severní části pozemku je vedeno vysoké napětí do 35 KV, což do značné míry ovlivňuje jeho využitelnost z důvodu nutnosti dodržení ochranných pásem tohoto nadzemního vedení. Na pozemku je k tomuto vzdušnému vedení umístěn i sloup. Pozemek není zatížen věcným břemenem tohoto vedení. Pozemek je o mírném sklonu směrem k severu, umístěn podél komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem

(ul. Brtnická), pod parc. č. 989/1 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Přístup a příjezd k dražené pozemkové parcele je tedy zajištěn přímo z veřejné komunikace.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

 

Propagační video: https://www.youtube.com/watch?v=FMallJ1fAao

 

Navrhovatel dražby

Mgr. Kateřina Siudová