Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rodinný dům Podsedice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby11.7.2024, 12:00:00
Nejnižší podání800 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota200 000 CZK
Jednací číslo dražby1598-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Rodinný dům čp. 70 postavený na stavební parcele č. parc. 52 se zahradami č. parc. 89/1, č. parc.89/2, č. parc. 89/3, č. parc. 90/1 a ostatními plochami č. parc. 913/1, č. parc. 913/20 tvoří jeden funkční celek. Pozemky zahrad č. parc. 89/1, č. parc. 89/2, č. parc. 89/3 a ostatních ploch č. parc. 913/1, č. parc. 913/20 tvoří jeden funkční celek a mezi stavební parcelou č. parc. 52 a zahradou č. parc. 90/1 je pozemek č. parc. 89/4 zahrada, která je ve vlastnictví Obce Podsedice. Tento je připlocen k ostatním pozemkům a je s nimi společně užíván. Pozemky se nacházejí v rezidenční zástavbě obce v mírně svažitém terénu. Přístup na pozemky je po polozpevněných cestách. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě – veřejný vodovod, kanalizace, elektrický proud, plynovodní řad a tyto jsou na pozemek a objektu RD zavedeny. V obci je základní škola 1 - 5, mateřská škola, prodejna se základními potravinami. Zdravotní středisko není v obci a obec je odkázána na okolní obce a města. Do lokality je zavedena autobusová a železniční doprava. Dojezdové vzdálenosti do okolních měst Lovosic, Litoměřic a Mostu jsou od 10 do 20 km.

Rodinný dům č.p. 70

Rodinný dům byl původně postavený kolem roku 1910 na základových mělkých pasech bez izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové nosné zdivo je cihelné a částečně kamenné na tl. 45–60 cm. Stropní konstrukce jsou trámové s podbitím a záklopem. Zastřešení je provedeno dřevěným krovem hambalkové konstrukce a je pokrytý taškovou krytinou. Klempířské prvky žlaby a vody provedeny z pozinkovaného plechu. Venkovní omítky vápenné a stříkané, částečně poškozené, vnitřní omítky vápenné štukové, taktéž částečně poškozené. Keramické obklady nejsou provedeny jak v kuchyni, tak lázní a WC. Podlahové konstrukce jsou betonové hrubé, nedokončené, bez povrchových úprav. Okna osazena plastová cca před pěti lety. Dveře osazeny do ocelových zárubní hladké a prosklené. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem Buderus s radiátorovými články korado taktéž v posledních pěti letech. Taktéž provedeny rozvody kanalizace a teplé a studené vody. Ohřev teplé vody byl zajištěn boilerem, který je v současné době odstraněn. Elektroinstalace je zavedena 230/400 V, hromosvody nejsou provedeny. Zařizovací předměty v lázni spočívají ve sprchovém koutu a umývadlu, WC je umístěno ve verandě samostatné splachovací. V kuchyni je umístěna kuchyňská linka s běžnými spotřebiči. Dům není temperován a nelze ověřit funkčnost vytápění, rozvodů vody, kanalizace a podobně. Schody do půdního prostoru cihelné a dřevěný žebřík.

Celkový stav domu je špatný, nelze ho užívat, bez zásadní rekonstrukce. U dřevěných stropů a krovu, lze předpokládat dřevokazný hmyz a poškození částečným zatékáním – hniloba jednotlivých trámů. Dům obsahuje: vstupní verandu, chodbu, spíž s umístěným plynovým kotlem, WC, lázeň, dva pokoje, kuchyň a schody do půdního prostoru.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

Navrhovatel dražby

Insolvency Project v.o.s.