Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Pozemky Libenice

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby24.7.2024, 12:30:00
Nejnižší podání8 000 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1603-EDN/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Popis předmětu dražby, stavu, v němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s předmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby:

 

Místopis

Libenice - obec mezi Kutnou Horou a Kolínem asi 1 km JV od Kolína V obci zastávka autobusů a omezená občanská vybavenost. Kompletní OV v sousedním městě Kolín. Oceňované pozemky na V okraji katastru na hranici s k.ú.Hlizov asi 1,5 km od centra obce.

 

Celkový popis nemovité věci

Pozemky zemědělské p.č.4721 a p.č.473 určené pouze k zemědělské výrobě, ostatní pozemky kolem soustavy nádrží z hlediska SÚP obce určeny jako pozemky pro technickou infrastrukturu. Vše v areálu bývalého JZD , nyní firma Fastra.

 

Údaje a popis stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.

 

Předmět dražby se draží, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

---