Systém elektronických dražeb

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Rybník Vojtěchov u Lísku

Aktuální čas

Načítám..

Detaily dražby

Začátek dražby20.6.2024, 13:00:00
Nejnižší podání7 900 000 CZK
Min./max. příhoz20 000 CZK / neomezeno
Dražební jistota1 500 000 CZK
Jednací číslo dražby1609-EDD/24

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh dražby

Informace

Obec Lísek se nachází na trase Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě asi 6 km východně od Nového Města. Oceňované pozemky leží asi 700 m SZ od Vojtěchova mezi obcí a rekreačním areálem Trimurti Sacha Retreat Center.

 

Nemovitosti se nachází v chráněné krajinné oblasti – CHKO Žďárské vrchy u Vojtěchova poblíž Lísku. Jedná se celkem o 87.949 m2 luk, polí, remízků, biokoridorů a rybníku, napájeného několika prameny. Některé z pramenů tvoří studánky v lese, napájející Vojtěchovský potok, který do rybníka přetéká. V prameništi jsou také zdroje pitné vody.

Plocha rybníka je 6.051 m2, orné půdy 12.888 m2, trvalých trávních porostů 68.550 m2 a ostatní plochy (hráz) 460 m2. Vše se nachází v nadmořské výšce 648-668 m n.m.

Rybník se aktuálně nevyužívá k chovu ryb.

Dle územního plánu a regulí CHKO lze na tomto území postavit objekty, které slouží zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma, přemoštění vodních toků) a podmíněné drobné stavby a zařízení sloužící turistice.

 

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., upozorňuje účastníky dražby, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.

 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Navrhovatel dražby

Winkelhofer & Partners s.r.o.